Gå till innehållet

Akademiska Hus ska följa LOU

Efter alla år står det nu klart att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet som ska följa lagen om offentlig upphandling. Det har högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.

Det är Konkurrensverket som drivit ärendet mot Akademiska Hus och nu alltså fått bifall i högsta instans. Ärendet som till slut fick Akademiska Hus på fall är ett entreprenadkontrakt på 39 miljoner för Campus i Umeå hösten 2011. Domstolen slår fast att Akademiska Hus gjorde fel när man direktupphandlade entreprenören, det vill säga inte annonserade och upphandlade i konkurrens enligt LOU.

– Domen är en av de principiellt viktigaste vi haft. Det står nu klart en gång för alla att Akademiska Hus ska följa upphandlingsreglerna, säger Per Karlsson, chefsjurist på Konkurrensverket.

Akademiska Hus har i det längsta hävdat att man inte omfattas av LOU och har fortsatt att göra upphandlingar därefter. Men högsta förvaltningsdomstolens dom lämnar inga oklarheter: ”Akademiska Hus utgör ett offentligt styrt organ som ska jämställas med myndighet vid tillämpningen av LOU”, står det. Och på Akademiska Hus är man redo att ställa om.

– Vi välkomnar beskedet som ger oss efterlängtad klarhet i frågan. Vi arbetar kontinuerligt med vår inköpsprocess för att säkra högkvalitativa upphandlingar och övergången till det nya regelverket kommer därför att gå smidigt, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus i ett pressmeddelande.

Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett statligt ägt fastighetsbolag som ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor. Företaget omsätter 5,7 miljarder och förvaltar fastigheter till ett värde av 69,9 miljarder.

Mer att läsa