Gå till innehållet

ACAN nominerar fyra till Tänk om-pris

Nätverket ACAN Sverige (Architects climate action network) har för andra året nominerat kandidater till sitt pris Tänk om.

Tänk om är ett arkitekturpris som uppmanar till systemskifte, skriver ACAN Sverige i ett pressmeddelande. Med priset vill nätverket ”rikta strålkastarljuset mot projekt som har potential att driva omställning inom arkitekturens område”.

Förra året, som var första gången priset delades ut, utsåg juryn Plockhugget, som verkar för ett hållbart skogsbruk, till vinnare. I år är de fyra nominerade Egnahemsfabriken, Föreningen Fasad, Solidariska byggare samt Obränd lera.

Juryn för ACAN:s pris Tänk om har bestått av Gustav Martner, Torun Hammar, Johannes Stripple och Barbara Buser. Vinnaren kommer att presenteras den 13 mars, samma dag som Arkitekturgalan, vid Kunskapstrappan på Chalmers i Göteborg.

Detta är nomineringarna till ACAN:s pris Tänk om:

Egnahemsfabriken

  • Beskrivning: Egnahemsfabriken är ett kooperativ för socialt och kollaborativt byggande på Tjörn- och Orustöarna, Västkusten. 
  • Motivering till nomineringen: för att de arbetar med en lokal, social motståndskraft och skapar ett alternativ till business as usual inom småhusindustrin. De har förmågan att omsätta teori till praktik och ord till handling. Genom att involvera, engagera och praktisera inspirerar de till nya sätt att tänka, bygga och stärka olika sociala grupper utifrån en lokalt förankrad kontext.

Föreningen Fasad

  • Beskrivning: Föreningen Fasad är verksamma i Göteborg och har där sedan 2019 uppmärksammat ett antal planerade rivningar. 
  • Motivering för nomineringen: ”för deras viktiga arbete med att förhindra rivningar iGöteborg. Fasad är ett inspirerande exempel på hur aktivism kan syfta mot att driva förändring under denna vår tids mest avgörande kris. Fasad kommunicerar tydligt och engagerande kring komplexa frågor på ett pedagogiskt och grafiskt sätt, och bjuder på så vis in en bredare allmänhet i diskussionen kring hur våra städer ska se ut och vad vi som samhälle gör med våra gemensamma resurser.

Solidariska Byggare

  • Beskrivning: Solidariska byggare är ett fackförbund (inom SAC Syndikalisten), grundat 2021 som arbetar särskilt med att nå migrantarbetare. 
  • Motivering till nomineringen: ”Det ökande problemet med orättvis behandling av migrantarbetare är ett ansvar för hela byggbranschen. Vi kan inte tyst acceptera att byggarbetare arbetar under sådana förhållanden och samtidigt hävda att branschen är hållbar. Dessa problem existerar i Sverige såväl som i andra länder, där vi tenderar att vara snabbare att peka ut dem. Vi ser en koppling mellan exploatering av människor och av naturresurser. Strävan att ständigt bygga mer, snabbare och billigare, verkar inbyggd i fastighetsbranschen.

Obränd lera

  • Beskrivning: En svensk standard för obränd lera som byggmaterial.
  • Motivering för nomineringen: Utvecklingen av en svensk standard för obränd lera som byggmaterial syftar till att använda ett lågteknologiskt och energisnålt material på moderna sätt och ger nya möjligheter inom byggande och konstruktion genom att använda gamla och traditionella tekniker. Obränd lera som material har också en positiv inverkan på vårt välbefinnande genom bland annat dess fuktbuffrande effekter. En standardisering av obränd lera skulle bidra till att materialet och dess byggmetoder accepteras i större skala och skulle också bidra till att förändra och utmana vårt sätt att se på lera i vår byggda miljö.

Mer att läsa