Gå till innehållet

272 miljoner till forskning om skogen

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får 272 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för forskning om framtidens brukande och bevarande av skog.

– Sverige är ett skogsland och skogen har betydelse för många delar av vårt samhälle. För att kunna producera och skörda skog på ett hållbart sätt måste vår kunskap om det skogliga ekosystemet öka, säger Peter Wallenberg, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, i ett pressmeddelande.

75 miljoner kronor av anslaget ska användas till att rekrytera och etablera nya forskargrupper med inriktning mot skogsskötsel och biologisk mångfald i terrestra miljöer samt i vattenrika miljöer, verktyg för strukturell och funktionell biologisk mångfaldsutvärdering, kartläggning av biologisk mångfald med hjälp av eDNA samt genetisk biodiversitet i relation till skogsskötsel. 

50 miljoner kronor ska användas till att förlänga två befintliga forskningsprogram och återstående 147 miljoner går till en ny forskarskola där mer än 50 doktorander varav 14 industridoktorander ska utbildas.

– Jag är oerhört tacksam. Mer kunskap om våra stora skogsresurser och hållbart skogsbruk är av central betydelse för Sverige, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU, i pressmeddelandet.

Mer att läsa