Gå till innehållet

02 Landskap och Okidoki vann i Karlstad

Ett team bestående av 02 Landskap i samarbete med Okidoki tog hem den inbjudna projekttävlingen om en ny strukturplan och gestaltning för en stadsdel i Katrineberg.

I tävlingsuppgiften ingick att gestalta ett nytt torg, skapa möjligheter till hållbart levnadssätt, formge en ny stadsdelspark, ge plats för 1 500 bostäder och gestalta strandzonen med strandskydd och naturvärden i beaktande.

Vinnarteamets förslag går under mottot Bland stänk och flikar.

”En varierad och upplevelserik stadsdel som skapar attraktiva grönområden för alla Karlstadsbor”, skriver juryn om förslaget.

Karlstads kommun ser Katrineberg som ett viktigt stadsutvecklingsområde. Vinnarförslaget ligger nu till grund för detaljplanearbetet.

Anna Pettersson, stadsbyggnadsarkitekt i Karlstads kommun och jurymedlem i tävlingen, kommenterar vinnarlagets insats i ett pressmeddelande:

– Särskilt bra har de varit på att lyfta och utveckla de allmänna platserna. Både att tillgängliggöra stranden och skogen men även utformningen av en ny park och ett torg, säger hon.

Det vinnande bidraget ligger nu till grund för detaljplanearbetet.

Efter 19 intresseanmälningar var det totalt tre lag som valdes ut att delta i tävlingen. På delad andraplats kom Mandaworks tillsammans med Ekologigruppen och Kod arkitekter samt Sweco och Tovatt architechts and planners – a part of Sweco.

Mer att läsa