Gå till innehållet

3 x bok: Nordisk stad i omvandling

Tips på tre böcker om städer i förändring.

Staden mellan rummenStaden mellan rummen. Stockholms stadsbyggnad i brytningstid

Peter Lundevall

Stockholm växer. Men utveckling i sig leder inte till en förutsägbar harmoni, tvärtom: stadsplanering är en viljeyttring. Det konstaterar stadsplaneraren och skribenten Peter Lundevall och djupdyker sen i ett antal aktuella frågor, från huvudstadens sammanlänkning till dess silhuett. Alla vinklar har avstamp i den stockholmska planeringstradition han känner så väl, denna nätta kapitelbok följer upp det praktverk om Stockholms planering han kom ut med för tio år sen. Carlssons, 2015.

 

Bygge och bråkBygge och bråk. Konflikterna som format staden

Rasmus Wærn

Det finns goda konflikter, som sätter fingret på bristerna och skapar synteser. Och så finns det destruktiva konflikter, som nöter ner ömtåliga värden och gör resultaten sämre än visionen. Med utgångspunkt i ”vår tids mest kritiserade projekt”, Slussen i Stockholm, gör arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn nedslag i de nordiska arkitekturdispyternas historia. Fokus ligger på konflikter före en förändring och på hur konflikten kan hanteras för att bli fruktsam – istället för förödande. Atlantis, 2015.

 

Social TransformationSocial Transformations in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalization and Urban Social Sustainability

Erica Righard, Magnus Johansson & Tampio Salonen

Skandinavien förknippades länge med en omfattande välfärdssektor och låga fattigdomstal. Idag är situationen delvis en annan, vilket åskådliggörs av ett tjugotal forskare i denna antologi. Boken visar hur urban ojämlikhet och boendesegregation formats av nationell och lokal politik samt beskriver urbanpolitiska åtgärder och effekter i det urbana landskapet. En avslutande diskussion placerar de skandinaviska erfarenheterna i en internationell kontext. Nordic Academic Press, 2015.

Mer att läsa