Gå till innehållet

Guiden: Träforskning och flyktingbostäder

Det senaste inom träarkitekturen på National building museum, diskussion om flyktingmottagandets rumsliga effekter på tyska DAM och en konferens i Tammerfors om stadens omöjliga platser. Det är veckans arkitekturkulturtips för sommarmånaderna från Arkitekten.

Amerikanskt träbyggande

Till 17 sept Utställning. Med en mängd modeller, storskaliga träväggar och dramatiska installationer presenterar Timber city det senaste inom träarkitektur och träforskning. Såväl internationella som amerikanska forskningsrön och byggnadsprojekt presenteras. På National building museum i Washington DC.

Ett av projekten i Making Heimat. Germany, Arrival Country som nu visas på DAM.

Tyskland som flyktingland

Till 10 sept Utställning. Förra året curerade Tysklands arkitekturmuseum landets paviljong på Venedigbiennalen. Resultatet blev Making Heimat. Germany, Arrival Country som dokumenterar och diskuterar de senaste årens flyktingmottagande och dess rumsliga effekter. Nu visas utställningen på DAM i Frankfurt.

Klara urbana utmaningar

Från 24 augusti till 25 augusti Konferens. Hur kan vi förändra de platser i staden som verkar omöjliga att göra någonting åt? Om det handlar Re-City 2017: (Im)Possible Cities, som även tar upp frågor om täthet och välmående. Urbanforskare från Danmark, Finland och England föreläser. På universitet i Tammerfors.

Mer att läsa