Gå till innehållet

Guiden: Morgondagens Stockholm och återvinning i nyproduktion

En utställning i Nacka med arkitektstudenters framtidsscenarier, en föreläsning i Göteborg om att återanvända byggnadsmaterial och premiär för en ny arkitekturscen i Stockholm. Det är Arkitektens tre tips på kommande evenemang på arkitekturområdet.

Unga arkitekter drömmer framåt

Till 7 maj UTSTÄLLNING. Kan idéer från ett nittiotal arkitektstudenter på introduktionskursen i stadsbyggnad vid KTH bidra till en mer livfull diskussion om morgondagens Stockholm? Svaret går att beskåda i utställningen Nya Linjer: Spekulationer kring framtidens stad. På Stockholms läns museum.

Nya rön om materialåtervinning

20 april FÖRELÄSNING. Isabel Ordoñez doktorerande nyligen på Chalmers, avhandlingen skrevs inom plattformen Mistra Urban Futures. Syftet var att undersöka vad som hindrar materialåtervinning i nyproduktion. Under rubriken Designing out waste sammanfattar hon nu sina slutsatser under en lunchföreläsning. På Länsstyrelsen Västra Götalands län i Göteborg.

Stockholm startar arkitekturscen

20 april SEMINARIUM. Arkitekturscen Stockholm är ett nytt forum om Stockholms utveckling med fokus på livsmiljö, kvalitet, gestaltning och arkitektur. Under den första kvällen medverkar bland andra stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert och arkitekterna Ulla Bergström, Torleif Falk och Louise Masreliez. I Erskinehuset (Castellums lokaler) i Slakthusområdet i Stockholm. Anmälan görs här.

Mer att läsa