Gå till innehållet

Guiden: Gatukonstens frontfigurer och hållbar träarkitektur

Gatukonstnärerna Akay och Klisterpeter ställer ut på Skellefteå konsthall, symposium om träbyggande på Svensk Form, föreläsning med Stockholms stadsträdgårdsmästare på Arkdes och visning av Malmös nya översiktsplan. Arkitekten tipsar om fyra evenemang de kommande veckorna väl värda att besöka.

Gatukonstens centralgestalter

Till 28 maj UTSTÄLLNING. Akay och Klisterpeter har ett förflutet i graffitin men började experimentera med stadens mellanrum som arena för sina projekt i mitten på 90-talet. Nu uppmärksammas dessa förgrundsfigurer inom svensk gatukost i utställningen Public Private. På Skellefteå konsthall.

Trä som det nya betongen

26 april SYMPOSIUM. Hur kan det förnybara materialet trä ersätta betongen enligt de krav som våra växande städer ställer? I såväl stor som liten skala, i projekt med hård budget och tidspress – och samtidigt klimatsmart? Det kommer diskuteras under Hållbar träarkitektur för morgondagens städer. Fler arkitekter föreläser, bland annat Camilla Schlyter-Gezelius. På Svensk Form i Stockholm.

Balansen mellan tätt och grönt

2 maj FÖRELÄSNING. Stockholm växer och målbilden är att staden både ska bli tätare och grönare. Inbjuden av Arkitekturens vänner berättar stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist Saidac om det nya dokumentet Grönare Stockholm och hur hon tanker kring balansen mellan bebyggelse, infrastruktur och gröna miljöer, under rubriken Tätare stad – grönare stad. På ArkDes i Stockholm.

Tillbyggnaden Urbana hängsel av Terroir och Kim Utzon arkitekter är ett av nytillskotten i Malmö.

Tillbyggnaden Urbana hängsel av Terroir och Kim Utzon arkitekter är ett av nytillskotten i Malmö.

Rätt kvaliteter på rätt plats

Till 20 maj UTSTÄLLNING. Målet med Arkitekturstaden Malmö är att skapa vardagsmiljöer som bidrar till välbefinnande och samtidigt ge utrymme för såväl exceptionella projekt som enklare arkitektur. Översiktsplanen beräknas antas av kommunfullmäktige nästa år, och ställs nu ut på Form/Design Center i Malmö.

Mer att läsa