Gå till innehållet

”Vi är den byggda miljöns interaktions­­designers”

Med den nya boken Inredningsarkitektur – ämnet och yrket, vill Torsten Hild ge en grundläggande beskrivning av yrkesområdet och uppmuntra kollegorna att ta för sig i uppdragen.
– Gör man det kommer mer ansvar och inflytande, säger han. 

– Det har hittills saknats en bra beskrivning av vad inredningsarkitekturen faktiskt kan, gör och betyder för miljöer, säger Torsten Hild som vill att boken ska läsas av inte bara studenter och yrkesaktiva, utan av alla som har en del i byggande och fastigheter.  

– Det kan handla om såväl byggledning och fastighetsägare som leverantörer, inköpare och många fler, säger han. 

Boken är också tänkt att kunna fungera som ett underlag för beställare. Bland annat går Torsten Hild igenom vad ett hållbart rum är, hur den rumsliga gestaltningen påverkar människans beteende och hälsa och hur rummets samspel med samhället, samtiden och kulturen ser ut.

– De kvalitéer som inredningsarkitekter tillför handlar till stor del om vad vi upplever och uppskattar på en omedveten nivå. Det svåra är att få genomslag för de här värderingarna i byggbranschen som i övrigt är väldigt teknisk, säger Torsten Hild. 

Det svåra är att få genomslag för de här värderingarna i byggbranschen som i övrigt är väldigt teknisk.

Torsten Hild

Torsten Hild går i boken igenom metoder och angreppssätt, som att arbeta med tvärvetenskapliga metoder från till exempel konst och socialantropologi. Men en svårighet är att räkna på vad detta betyder för människor som sedan ska finnas och verka i den aktuella miljön när den är klar. För att komma bort från diffusa beskrivningar och bli mer konkret kring yrkets roll, jämför Torsten Hild med med IT-världen. 

– Där vet vi vad användargränssnittet betyder och vilken stor roll det spelar. Inredningsarkitekter kan sägas vara den byggda miljöns interaktionsdesigners. 

Ofta kommer dock inredningsarkitekter in i slutet av projekt i stället för att vara med från start, vilket gör uppgiften svårare. Torsten Hild menar att inredningsarkitekter därför själva måste ta större plats. 

– Det är viktigt att våga bli bekväm med att ta för sig och att höras. Det kan handla om att säga att “jag organiserar detta” eller “jag tar den här delen”. Gör man det kommer mer ansvar och inflytande. 

Torsten Hild vill att boken blir en slags plattform för samtal om interiörens betydelse och värde. 

– Idag finns ingen fast utgångspunkt. Jag hoppas boken kan starta samtal kring fakta och erfarenhet Man behöver inte hålla med om allt, men det är viktigt att vi har gemensamma kriterier att utgå ifrån. 

Om Inredningsarkitektur – ämnet och yrket

Boken innehåller bland annat: 

  • Vad inredningsarkitektur är och hur den skiljer den sig från arkitektur och design
  • Nyttan med inredningsarkitektur
  • Gränsen mellan byggnad och inredning
  • Inredningsarkitektens bidrag i byggprocessen
  • Inredningsarkitektens kompetens, arbetsmetoder och processer

Författaren Torsten Hild är arkitekt SIR/MSA och professor i möbeldesign vid Göteborgs universitet. Boken ges ut av Svensk Byggtjänst.

Mer att läsa