Gå till innehållet

Hon talar för branschen i delegation för cirkularitet

Enligt Anna Graaf, ny ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi, saknas det varken idéer eller kreativitet inom arkitektkåren för omställningen till cirkulära affärsmodeller. Däremot krävs ett helt nytt synsätt inom hela byggsektorn.

I början av sommaren tillsatte regeringen fyra nya ledamöter till Delegationen för cirkulär ekonomi. Enligt regeringen har de nya ledamöterna valts eftersom de har fokus på materialströmmar, vilket regeringen vill prioritera, samt bakgrunder som ska komplettera de ledamöter som redan ingår. 

Byggsektorn kommer att representeras av Anna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekter, den första arkitektfirman i delegationen.

– Jag blev tillfrågad och tycker att delegationen tidigare har levererat bra och skarpa förslag, säger hon.

Som exempel på förslag som Anna Graaf tycker är bra och som fanns med i delegationens senaste rapport till regeringen, nämner hon omdefinition av avfall som resurs i lagstiftningen, skatteväxling som förlänger produkters livscykel och skyldighet att ställa cirkulära krav i offentliga upphandlingar.

– Det finns både hinder och möjligheter inom byggsektorn som vi behöver identifiera och göra något åt. Till exempel hur vi minskar uttaget av råvaror, bevarar de byggnader och material som redan finns, bygger cirkulärt från början, skapar demonterbara konstruktioner, använder återvinningsbara material, eller designar byggnader så att de står sig eller kan omformas över tid, säger Anna Graaf.

Hon tillägger att hon är väldigt glad över att få representera byggsektorn som ledamot i delegationen, och få jobba för att riva hindren, öka incitamenten och föreslå krav som gynnar omställningen mot en cirkulär ekonomi.

Idéerna och kreativiteten saknas inte hos arkitekterna.

Anna Graaf

– Cirkulär ekonomi kräver ett helt nytt synsätt och för arkitekter innebär det en helt ny designutmaning. Det i sig är inte ett hinder, idéerna och kreativiteten saknas inte hos arkitekterna, däremot måste vi kunna motivera vinster, kostnader och behovet av en ny typ av process för våra beställare. 

2021 hade 16 procent av Whites uppdrag fokus på hållbar konsumtion och återbruk, men intresset ökar snabbt enligt Anna Graaf. 

– Under våren har vi startat över 40 nya uppdrag med fokus på återbruk och cirkularitet, vilket är mer än för hela förra året. 

Att vara med i delegationen för cirkulär ekonomi ser hon som en stor fördel för White och något som hon hoppas ska göra nytta för hela branschen.

– Som företag försöker man i första hand påverka sin kund. Men om hela branschen ska kunna förändras behöver stora företag även ta rollen som policymakers och vara med och driva på för förändring. 

Om Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi  inrättades 2018 och är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi. Delegationen  lämna en skriftlig rapport till regeringen med förslag på åtgärder den första mars varje år.

I början av sommaren beslutade regeringen att delegationen, som idag finns hos Tillväxtverket, ska bli ett särskilt beslutsorgan inom Naturvårdsverket. Detta för att kunna samla ännu fler initiativ kring cirkulär ekonomi hos Naturvårdsverket framöver.

Delegationen består förutom ordförande och ledamöter även av en referensgrupp och flera expertgrupper. Deras roll är att utarbeta förslag som delegationen kan ta ställning till och skicka vidare till regeringen.

Källa: Regeringskansliet

Mer att läsa