Gå till innehållet

Cord Siegel: “Uppdraget tar inte slut vid fasaden”

För Cord Siegel är arkitektyrket ett samhällsuppdrag, där sociala och klimatmässiga perspektiv väger tungt. Hans kontor arbetar enligt en utvidgad modell som tar hand om hela processen från första skiss till förvaltande av färdig fastighet.

Cord Siegel växte upp i norra Tyskland och kom till Sverige i början på 1990-talet. Strax därefter startade han sitt arkitektföretag.

Mötesrummet som Siegel arkitekter använder ligger just nu ganska många steg från kontorslokalen på bottenvåningen i det nyligen färdigställda hyreshuset Iggy i Malmö, som är byggt i egen regi. För att komma till möteslokalen behöver man ta sig till byggnadens översta plan och gå in i bastulokalen. Men med tanke på att ägaren till verksamheten, Cord Siegel, vill konstruera för rörelse och mellanmänskliga möten, så är det helt i sin ordning. Och det finns en hiss, för den som så behöver. Här, i ett rum inrett med trä mot kontrasterande rå betong, går det bra att sitta ostört. Under kvällar och helger kan bastulokalen bokas och användas av hyresgästerna.

– Jag vill ge mervärde samtidigt som jag vill skapa flexibilitet som gör att gemensamhetsutrymmen kan användas till olika saker under olika tider av dygnet, säger Cord Siegel.

Från det stora fönstret intill oss, placerat alldeles ovanför de gröna radiatorerna som är genomgående i hela fastigheten, ser vi taknockarna och den stora kyrkogården i södra delen av Malmös innerstad. På balkongen bakom oss finns en utedusch.

– Jag tycker att det är spännande med detaljer, nya koncept och att bryta mot normer om vad till exempel ett hyreshus är. Jag vill skapa hållbar arkitektur där människor mår bra både till kropp och själ.

Vi ska snart få veta mer om några av Cord Siegels flerfaldigt prisade projekt. Men först vill jag ta reda på hur han hamnade här, med en i princip unik affärsmodell inom Arkitektsverige?

Cord Siegel växte upp i norra Tyskland, på ett lantbruk. Tidigt hjälpte han till med diverse sysslor på gården och såg sina föräldrar ta sig an den ena utmaningen efter den andra.

– Jag blev van vid att det är komplext att driva och utveckla ett framgångsrikt företag. Du måste lära dig nytt hela tiden och inte vara rädd för att ta dig utanför komfortzonen.

Uppväxten på gården ledde också till ett miljöengagemang och en fascination för landskap, och för hur byggnader och natur kan höra ihop och bilda en harmonisk helhet.

Cord Siegel vill på nära håll följa och vara delaktig genom hela processen. Därför har arkitektkontoret ingen bestående lokal utan flyttar med aktuellt projekt.

Till Sverige flyttade Cord Siegel på 1990-talet. Härifrån kommer hans sambo som han mötte när han som påbyggnad efter avslutad arkitektutbildning läste några kurser i landskapsarkitektur.

– Det var ont om intressanta jobb i Malmö i slutet av 90-talet. Staden var ännu inte i den spännande utveckling som tog fart efter Bo01.

Därför valde han att starta eget tillsammans med vännen och kollegan från Tyskland, Axel Hauschild, som ungefär samtidigt hade bosatt sig i Köpenhamn. Ett av de första gemensamma projekten var Neue Hamburger Terrassen i tyska Hamburg, en fastighet med 45 hyreslägenheter och förskola, som år 2012 hamnade på förstaplats för BDA Hamburgs arkitekturpris. Vid det laget hade kontoret etablerat sig som en aktör även i Malmö. Samma år stod Hållbarheten klart, ett flerfamiljshus med åtta bostadsrätter, som prisades med Malmö stads Gröna lans. Projektet blev år 2013 finalist till såväl Sveriges Arkitekters Bostadspris som till Årets bygge.

– Vårt genomgående tema för Hållbarheten var att skapa semesterkänsla på hemmaplan genom bland annat orangerier med palmer och kaktusar på balkongen, en tallskog på fastighetens tak och en gemensam pool på innergården, säger Cord Siegel.

Jag vill ha arkitekter som tror att saker och ting är möjligt och som vågar prova nytt. Vi har gjort oss kända för att vara duktiga just på vår nisch, att hålla i hela processen.

Projektet ritades för beställaren Eon som en testbädd för smarta energilösningar och redan här började Hauschild + Siegel gå in som byggherrar, åtminstone i den inledande fasen. Inspirationen till att utvidga arkitektrollen kom från kollegor i Tyskland, där yrket är bredare än i Sverige.

– Jag har kompisar från studietiden som jobbar som utvecklingschefer för stora fastighetsbolag eller som vd:ar  för byggbolag. Varför skulle då inte vi också kunna göra det? Vi började prova oss fram. För mig tar arkitektuppdraget inte slut vid husets fasad, jag vill vara del av och ha kontroll över hela processen. Jag ser yrket som ett samhällsuppdrag.

Men att bygga upp en verksamhet som grundar sig på ett sådant arbetssätt kräver mycket, konstaterar Cord Siegel. Inte minst i ekonomiskt risktagande i form av stora byggkreditiv. Därför var det bra att dela ansvaret mellan två, även om Hauschild + Siegel hela tiden har varit två separata bolag som samarbetat och delat namn från egna kontor på vardera sida av sundet.

– Nu, efter drygt tio år, har vi byggt upp stabila företag. Hauschild jobbar sedan länge främst för den tyska marknaden från Danmark, medan Siegel är etablerad i och fokuserar på Sverige, säger Cord Siegel och förklarar därmed varför han och kollegan valde att från i mars i fjol släppa den gemensamma flaggan och börja arbeta under egna namn.

Många projekt har de även tidigare drivit var för sig, om än under gemensamt namn. För Cord Siegels del är ett sådant exempel det så kallade cykelhuset Ohboy, som består av 55 hyreslägenheter och 31 hotellrum. Det är anpassat efter ett urbant liv utan bil och till fastigheten hör inga parkeringsplatser alls. I samtliga projekt som han driver är det ända från projektbeskrivningen tydligt hur lång tid det tar att ta sig till stadens olika nyckelplatser med cykel eller till fots. Hotelldelen i Ohboy är tänkt som ett lägenhetsmotell, fast för människor på cykel. Varje rum har utgång mot gatan och gästen har tillgång till lånecykel under hela vistelsen.

– Det är spännande att utveckla nya verksamheter, hotellet driver jag i ett separat bolag. Det handlar om att sprida riskerna och skapa ett hållbart företagande som ger möjlighet till fortsatt utveckling, kreativitet och utrymme för att testa nya koncept. Mitt mål har aldrig varit att växa jättemycket i storlek.

Dessutom vill Cord Siegel helst att hans projekt ska vara ”hardcore”, som han själv väljer att kalla det. Det ska inte handla om några snabbjobbade totalentreprenörsuppdrag utan istället väljs varje samarbetspartner omsorgsfullt ut: alltifrån vem som ska schakta marken till takläggare eller konstnär som smyckar våningsplanen. Och materialet ska helst vara så lokalt som möjligt.

Just nu är tiotalet medarbetare anställda i verksamheten. Samtliga utom en ekonom är arkitekter. Cord Siegel medger att hans arbetsprocess leder till att medarbetarna också gör mycket annat än att enbart rita.

– Jag vill ha arkitekter som tror att saker och ting är möjligt och som vågar prova nytt. Vi har gjort oss kända för att vara duktiga just på vår nisch, att hålla i hela processen. Det innebär att de som söker sig hit är nyfikna på att utveckla just det, säger Cord Siegel.

Det har blivit dags att lämna mötesrummet i bastulokalen och låta Cord Siegel ta oss runt i Iggy, för att få än mer insikt i hans arbetsmetoder och visioner. Varje projekt som han driver utgår från ett tema, som också namnger fastigheten. För Iggy, uppkallat efter Iggy Pop, har musik och rörelse varit den röda tråden. Här ute i de före detta industrikvarteren Sorgenfri, en stadsdel under stor utveckling där det grävs och byggs överallt, låg nämligen fram tills nyligen många replokaler. Nu finns en ny sådan på Iggys innergård och den kan hyresgästerna låna gratis. Husets fasad är av stål, som en blinkning till heavy metal. Men det gröna och uppmuntran till en mer hållbar vardag är alltid närvarande i Cord Siegels projekt, oavsett övrigt tema.

Siegels mål är att skapa arkitektur som gör att det känns naturligt att umgås i byggnadernas närhet. Ett konkret exempel på det är gatucafé-känslan som skapats runt Iggy genom att lägga de första våningsplanens uteplatser i gatunivå.

– Vi tänker jättemycket på människors rörelsemönster. Hur kan vi skapa fler tillfällen där grannar ser varandra i ögonen, och bygga för gemenskap? säger Cord Siegel och poängterar att det också är viktigt att skapa en mjuk övergång till miljön runtomkring. Det ska känns naturligt att röra sig och umgås i byggnadens närhet. Ett konkret exempel på det är hur de första våningsplanens uteplatser är i gatunivå. I Iggy består nämligen de fyra första våningarna av radhuslägenheter i två plan som alla har en egen ingång, både ut mot innergården och i gatuplan. Att sitta på sin uteplats eller sin balkong blir som att sitta på ett gatucafé, om än med privat inramning.

– Du ser skillnaden mot fastigheterna här mittemot. Vi har arbetat aktivt med förhållandet mellan inne och ute och mellan bostaden, uteplatsen, växterna och gatan.

Han minns hur det var när han nyligen hade bosatt sig i Sverige. Då var han och sambon de enda som tog med sig picknick till Folkets park. Nu, 20 år senare, är gräsmattorna fulla med folk som umgås vid fint väder.

– Malmö har utvecklats till en stad med ett urbant liv likt många europeiska storstäders. Jag vill att mina projekt ska främja just det, säger Cord Siegel och tar oss vidare till källaren.

Där finns såväl batteridrivna lastcyklar som en cykeltaxi till utlån. Det finns också en obemannad cykelverkstad med fri tillgång till alla verktyg som kan behövas. I entrén finns en skärm kopplad till Skånetrafiken, där man tydligt kan se när och var nästa buss eller tåg avgår.

– Både för vår egen hälsa och för klimatet behöver vi ställa om till en vardag som bygger på att vi går, cyklar eller åker kollektivt. Jag vill bygga så att det är lätt för människor att göra de valen, säger Cord Siegel.

På varje våningsplan finns därför ett set om gåstavar, en ”dramaten”-väska för shopping samt en hopvikbar cykel till utlån. I källaren finns, förutom last- och taxicyklar, vandringsryggsäckar av ett känt friluftsmärke samt promenadbarnvagnar, joggingvagnar och hjälmar.

– Vissa kallar det delningsekonomi. Men ska man erbjuda gemensamma prylar så måste man tänka till. Det tjänar inget till att tillhandahålla saker som människor ändå skaffar sig själva, då bidrar vi till ökad konsumtion istället för minskad. Det ska vara just det där lilla extra som man inte har tillgång till på annat vis, säger Cord Siegel.

En del av hyreshusets Iggys innergård. Med i bild finns även taxi-cykeln, en av många inventarier som hyresgästerna kan låna gratis.

Han poängterar att trots dessa olika förmåner är hyresnivåerna i Iggy inte högre än exempelvis de i fastigheterna av standardmodell mittemot. Cord Siegel styr inte heller över vilka hyresgästerna är när han förvaltar på kommunal mark: 50 procent fördelas enligt kommunala bostadskön, 10 procent går till socialt boende och resterande 40 procent väljer han själv.

– Hyran är i nivå med övriga nybyggda hyresrätter. Vi får ihop det eftersom vi håller i hela kedjan och får bort alla mellanhänder. De pengarna kan vi lägga på att utveckla koncept för hållbarhet, säger han.

Vi når firmans kontor, även om det är tillfälligt. Siegel flyttar nämligen ständigt, för att på nära håll kunna följa aktuellt projekt. För några månader sedan satt medarbetarna i en byggbod här bland grävmaskinerna på Sorgenfri. Nu när Iggy är färdig passar teamet på att nyttja fastighetens arbetslokal i två plan ut mot gatan, just nu på rullande schema i och med pandemin. Här blir man nog kvar ett tag, för att följa bygget av kvarterstorget utanför.

– På så vis får vi också möjlighet att se om fastigheten används så som vi tänkt, när den bebos av människor. Men så småningom kommer vi att hyra ut den här lokalen till någon annan verksamhet och flytta vidare, säger Cord Siegel.

Flera av de kommande projekten ligger dock längre bort än det cykelpendlingsavstånd som han alltid vill möjliggöra för sina medarbetare. Arkitekten Vera Čeginskas Lindström sitter exempelvis just nu och skissar på området Östra Kålltorp i Göteborg.

– Vi har en markanvisning där vi skissar på två hus med två olika typer av boende som förenas av en gemensam gård där vi bevarar det berg som finns på tomten i dag. Det är ovanligt i Göteborg där man historiskt sett ofta har sprängt berggrund i samband med större byggnationer, säger Cord Siegel.

I den nya stadsdelen Brunnshög i Lund jobbar byrån med projektet Det goda vattnet, ett bostadsprojekt där vatten i olika former löper som en röd tråd. Boende i huset ska kunna uppleva vattnet året om med en klorfri naturpool på gården, badkar på balkonger, badtunna på takterrassen och bastu.

– Vi har fått läsa in oss på naturlig vattenfiltrering och hitta lösningar på hur vi bäst tar tillvara regnvatten. Varje projekt utmanar oss att lära nytt.

Inom kort sätter bygget för ett hyreshus i fashionabla Höllviken, drygt tre mil söder om Malmö, igång. Det är en ovanlig boendeform i en ort som annars mestadels består av privata villor.

– Jag gillar som sagt att utmana normer. Jag vill skapa ett hyreshus som gör att alla i hela Höllviken vill bo i hyresrätt! säger Cord Siegel.

Mer att läsa