Gå till innehållet

Replik: “Det är inte SIS som hittar på kraven”

I en debattartikel i Arkitekten kritiserar Gert Wingårdh den svenska standarden för bostäders invändiga mått som reviderats och nu ligger ute på remiss, SS 914221 Byggnadsutformning – bostäder – invändiga mått. Här ger Svenska institutet för standarder, SIS* en replik.

Vi välkomnar Gert Wingårdhs synpunkter, själva idén med remissförfarandet är just att få in konstruktiva förbättringsförslag. Ett standardarbete initieras oftast – precis som i det här fallet – av att en revidering efterfrågas av de som använder standarden. SIS strävar efter att kommittén som arbetar med standarden ska ha så bred kompetens som möjligt. I det här arbetet finns representanter från Sveriges Arkitekter, byggbolag, kommuner samt experter och konsulter inom tillgänglighetsområdet. Alla är välkomna att delta i standardiseringsarbetet och de som av en eller annan anledning inte deltar ska ändå ha möjlighet att påverka via remissförfarande.

SIS roll är alltså inte att bestämma vad som ska finnas med i standarden utan det är deltagarna i standardiseringsarbetet som påverkar detta.

Wingårdh varnar för dramatiska effekter och att bostäder kommer bli både fulare och dyrare med förslagen i den reviderade standarden. Men, finns det verkligen ett motsatsförhållande mellan att skapa vackra bostäder och att skapa funktionella bostäder? Då skilda aktörer kan ha olika synpunkter är SIS roll i standardiseringsarbetet att finna konsensus och här är det viktigt att samtliga synpunkter beaktas och sammanvägs. SIS roll är alltså inte att bestämma vad som ska finnas med i standarden utan det är deltagarna i standardiseringsarbetet som påverkar detta.

Syftet med att följa den här standarden är att det ska vara enklare att veta att man uppfyller de krav som finns i föreskrifter. Det är inte SIS som hittar på kraven utan de finns redan formulerade, i Plan- och bygglagen, PBL, Boverkets byggregler, BBR, Arbetsmiljölagen, AML, etcetera.

Flera av de ändrade måtten i det nya standardförslaget baseras således på gällande föreskrifter och de ändrade förslagen på mått för vitvaror beror på att sådana blivit större. Angående svängradie för rullstol, som Wingårdh också kritiserar, så har illustrationen med cirkeln för att vända med rullstol funnits med tidigare, men redovisas nu på fler ställen. Syftet med exemplen på planlösningar är att visa på hur man med möbler och friytor kan studera möblerbarheten i bostaden.

Enligt BBR ska en bostad planeras för långsiktig användning. Man ska kunna bo i en bostad hela sitt liv i olika familjekonstellationer, olika åldrar och med olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi välkomnar fler konstruktiva synpunkter så att vi får en så bred samsyn som möjligt inom branschen för att kunna skapa funktionella bostäder för alla och bidra till ett hållbart samhälle. Då intresset är stort förlänger vi remisstiden och synpunkter är välkomna till och med 2019-06-03.

*SIS, Swedish Standards Institute har nu i maj bytt namn till Svenska institutet för standarder men behåller samma förkortning.

Mer att läsa