Gå till innehållet

REPLIK: ”Alla vet mycket väl vad jag menar med klassisk stil”

Johannes Hulter, socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg, svarar på arkitekt Jan Molanders inlägg om att politiker använder begrepp utan att kunna definiera vad de betyder.

Jan Molander kritiserar att jag inte använder begreppet “klassisk stil” på samma sätt som han gör. Lisebergshotellet är enligt honom inte klassisk stil, utan i stället “en frejdig skapelse som fritt associerar till äldre byggande”. Jag tror jag förstår vad han menar, att det snarare rör sig om ett lekfullt postmodernistiskt tillbakablickande än ett skolboksexempel på klassicism. Det kan jag hålla med om.

Men jag skulle ändå säga att det är ritat i “klassisk stil” och jag tror dessutom att alla – inklusive Molander – egentligen vet mycket väl vad jag menar: Att det försöker efterlikna den äldre arkitekturtradition som modernismen medvetet bröt med. Diskussionen skulle vinna på att vi inte avsiktligt försöker missförstå varandra.

Någon exakt, oomtvistlig gräns mellan “klassiskt” och “modernistiskt”, som Molander efterlyser, är svår att dra. Det rör sig mer om en skala än en dikotomi och gränsfallen kan ibland vara svåra att artbestämma. Men ju närmare polerna man kommer desto tydligare blir skillnaderna. Att det finns gråzoner, att tolkningar kan skifta och begreppsdefinitioner variera är inget ovanligt språkligt fenomen. 

Någon exakt, oomtvistlig gräns mellan ‘klassiskt’ och ‘modernistiskt’, som Molander efterlyser, är svår att dra.

Jag är inte arkitekt och gör inte anspråk på att vara det heller. Jag är politiker och försöker vara en god representant för stadens invånare och allmänintresset. Min ingång i dessa frågor är enkel. Hur människornas livsmiljö gestaltas är viktigt för dem och det finns tydliga folkliga preferenser vad gäller arkitektur. Då vill jag se till att fler stadsmiljöer får de kvaliteter som uppskattas av stadens invånare. Molander kallar detta för populism. Jag kallar det demokrati. 

Vad gäller Karlatornet så verkar vi överens om att den inte är ritad i klassisk stil, gott så. I en storstad som Göteborg finns det plats för variation, olika stilar och uttryck. Problemet har snarare varit det informella förbudet mot ny arkitektur i klassisk stil. Det är ett arkitektoniskt tabu som nu äntligen är på väg att brytas. Det kommer att göra Göteborg till en vackrare stad. 

Johannes Hulter (S) är kommunalråd i kommunstyrelsen, Göteborgs Stad.

Mer att läsa