Gå till innehållet

“Rädda Läsesällskapets bibliotek!”

Inredningsarkitekt Åke Axelsson skriver ett öppet brev till kommunpolitikerna i Karlskrona apropå Läsesällskapets bibliotek som han själv ritat.

Beskedet att Läsesällskapets boksamling har plockats ner och att biblioteksmiljön på Nordenskjöldska gården nu är hotad, bekymrar mig. Med stigande förvåning har jag följt dramat om den alldeles unika miljö som jag och hängivna medarbetare och uppdragsgivare från Karlskrona kommun och bibliotek skapade under åren 1990-93.

Under nästan 70 års arbete som inredningsarkitekt, möbelsnickare och formgivare har jag skapat miljöer av alla möjliga slag: bibliotek, skolor, samlingslokaler, restauranger, kyrkor, Riksdagsbiblioteket och kung Carl XVI Gustafs jubileumsrum på Stockholms slott.

Av alla dessa är Läsesällskapet i Karlskrona ett av mina allra bästa arbeten, en förtätad miljö, skräddarsydd till den fantastiska bokskatten från 17-och 1800-talen.

Idéer om att miljön skulle flyttas till annan plats har dryftats. Jag bedömer det som omöjligt då inredningen är platsbyggd och precist förankrad i rummet.

Idéer om att miljön skulle flyttas till annan plats har dryftats. Jag bedömer det som omöjligt då inredningen är platsbyggd och precist förankrad i rummet. Fokus bör istället läggas på att behålla miljön intakt och att flytta tillbaka boksamlingen till sin ursprungliga plats.

Att vårda sitt kulturarv är en humanistisk handling som har betydelse för samhället idag och i framtiden. Läsesällskapets böcker kastar inte bara ljus på det förgängnas liv och intressen, utan också på nutidens kultur och hur den ska tas om hand. Det är min förhoppning att Läsesällskapets bibliotek kan leva upp igen i sin egen miljö, som en kraftfull generator i Karlskronas liv och en viktig del i stadens varumärke Möjligheterna och potentialen finns där så länge den omistliga miljön är intakt. Finns inte det intresset och den stoltheten längre i Karlskrona???

Genom att skicka denna bok (Åke Axelsson, Rum för oss alla av Petter Eklund (Carlsson) reds anm.) vill jag bidra till något positivt och samla krafterna kring detta i Sverige enastående allkonstverk av litteratur och miljö.

Med vänliga hälsningar

Åke Axelsson

Åke Axelsson är inredningsarkitekt SIR/MSA.

Mer att läsa