Gå till innehållet

“Illavarslande att normerna tar allt mer plats”

Swedish Standards Institute, SIS, har arbetat fram en ny svensk standard för bostädernas invändiga mått. Den ligger nu ute på remiss. Skillnaderna verkar kanske inte dramatiska, men det hindrar inte att effekterna kan bli det, skriver Gert Wingårdh.

Visst är många mått både rätta och riktiga. Därför finns också sådant som passagemått och köksmått med i Boverkets Bostadsbestämmelser. Revideringar av en frivillig standard skulle heller inte vara något problem om det inte vore för att många bostadsutvecklare hanterar den som en norm. Om det inte längre är okej att backvända med en rullstol, utan att man måste kunna snurra, ökar bostädernas mått. En knapp kvadratmeter större sovrum gör 60–70 000 kronor på en lägenhet inne i Stockholm. Det är pengar som skulle kunna ge ännu större kvaliteter om de fick användas till annat.

Men precis som med måtten, riskerar också planlösningarna att skapa en standard, vilket vore förödande.

Men det största problemet med SIS nya standard är att de nu också innehåller exempel på planlösningar. Ingen stor sak, tycker ni kanske. Det är ju bara exempel. Men precis som med måtten, riskerar också planlösningarna att skapa en standard, vilket vore förödande. Bostadsplaner är arkitektur. Det betyder att de väger samman alla de komplexa förutsättningar som platsen, byggnadstypen, solen och utsikten tillsammans med bostadens inre krav ger. Det är arkitekter som ska göra dessa synteser, inte bostadsutvecklare med SS 914221:2019 som katekes.

Normerna tar allt mer plats inom bostadsplaneringen. Det är en illavarslande tendens. Bostadens skönhet har hotats av klokheten förut, men räddades när reglerna som orsakade 1970- och 80-talens lånearkitektur försvann i samband med det tidiga 90-talets bostadskris. Då kapade staten alla förtöjningar till bostadsbyggandet, vilket för ett kort tag ledde till både udda och höga bostadskvaliteter. Idag är reglerna på väg tillbaka, men utan finansiering. Det går inte ihop. I stället för att få vackra och finurliga bostäder, kan de goda föresatserna leda oss rakt in i en både dyrare och sämre framtid.

Mer att läsa