Gå till innehållet

”Framtidens boende är mindre!”

Det måste bli enklare att bo och bygga mindre och vi behöver inspirera fler att vilja bo så, både för klimatet och vår egen hälsas skull.

Har vi kompromissat vår bostadsmarknad för kommande generationer? 

Kanske. Men det handlar också om att ompröva konsumtionsvanor och vad som anses vara en rimlig bostadsstorlek.

Det råder inget tvivel om att det är dyrt att köpa sig ett boende i Sverige. Att det råder underskott på bostäder har heller knappast undgått någon. Att bygga nytt för att tillgodose behovet är utan tvekan resurskrävande. Men att tänka att vi, på kort tid, enbart skulle restaurera, återbruka eller återvinna känns som en naiv lösning.

En aspekt som är viktig att betona är att Sverige har en högre boendestandard än genomsnittet, vilket resulterar i större och dyrare bostäder än nödvändigt. Jämfört med andra nordiska länder och globalt sett, är våra bostäder betydligt större. Med en genomsnittlig boendeyta på 42 kvadratmeter per person i Sverige, jämfört med det europeiska snittet på 38 kvadratmeter, finns det en klar överrepresentation av boendeyta per individ. Vid jämförelser med tätbefolkade städer som Tokyo (28 kvadratmeter/person) och Hongkong (20 kvadratmeter/person), där boendeytan är betydligt mindre, framträder en tydlig bild av hur storleken på våra bostäder kan vara orimligt stor och därmed kostsam.

En aspekt som är viktig att betona är att Sverige har en högre boendestandard än genomsnittet, vilket resulterar i större och dyrare bostäder än nödvändigt.

Det finns också en annan aspekt av att bo mindre, som många spenderar otaliga resurser på för att uppnå: Hälsa och välbefinnande. Det råkar faktiskt vara så, att om vi skulle bo mindre än vad vi gör i Sverige idag, så visar forskning att människor i mindre hem blir medvetna om sina ägodelar och prioriterar kvalitet över kvantitet, vilket i sin tur har visat sig ha en positiv inverkan på vårt personliga välbefinnande och mentala hälsa.

Dessutom leder ett mindre boende till minskad konsumtion, färre ägodelar och en ökad medvetenhet om vårt sätt att leva. I en tid där energipriser och stigande räntor dessutom skapar oro, är den kortsiktiga vinsten även lägre boende- och lånekostnader. Synergieffekterna som skapas har även positiv inverkan på kommande generationers välbefinnande och miljö. En vinst för samhället.

Vi måste göra det enklare att bo och bygga mindre. Vi måste också inspirera till att vilja bo mindre.

Att välja att leva på färre kvadratmeter är en konkret lösning med många fördelar. Ett mindre boende innebär lägre energiförbrukning, vilket minskar månatliga kostnader och minskar trycket på energiförsörjningen. Det öppnar upp för en mer hållbar livsstil där vi måste göra oss av med onödiga ägodelar och vi blir i stället uppmanade att fokusera på det som verkligen betyder något i våra liv.

Låt oss omfamna idén om att bo mindre, inte bara för klimatets skull, utan också för vårt eget personliga välbefinnande, vår ekonomi och vårt samhälle i stort. Genom små förändringar i våra boendeval kan vi göra en stor positiv skillnad för både oss själva och framtida generationer. En framtid där mindre faktiskt är och ger mer.

Fanny Spezia är inredningsarkitekt MSA specialiserad i Miljöpsykologi. Amanda Johansson är creative director. 

Mer att läsa