Gå till innehållet

”Det krävs en ‘Northvolt-satsning’ för att hantera bostadsbristen”

Lågkonjunkturen är inte ensam orsak till bostadsbristen. Det som saknas är en satsning på innovativt, estetiskt och ekonomiskt industrialiserat bostadsbyggande.

Som arkitekt med specialisering inom det industriella bostadsbyggandet ser jag med stigande frustration på de etablerade bostadsföretagens handlingsförlamning inför den eskalerande bostadsbristen i samhället. Ett höjt ränteläge och minskad köpkraft hos hushållen gör att få investeringsbeslut tas för tillfället. Samtidigt står regeringen, till synes, utan effektiva lösningar för att hantera bostadsbristen.

Boverkets nya beräkning av det nationella bostadsbehovet 2023–2030 (i vilken de reviderar upp det årliga behovet av nya bostäder med 3 900 bostäder till 67 300 bostäder per år) tydliggör situationen på bostadsmarknaden. Om man till detta lägger Boverkets byggprognos från 8 juni innebär det att bostadsunderskottet i Sverige kommer att öka med hela 42 procent, från dagens underskott på 175 000 bostäder, till 248 900 bostäder redan år 2025.

Vad är det då som inte fungerar? Många saker såklart. Dagens höga ränta och hushållens försämrade privatekonomi är som sagt viktiga delar av problematiken. Men lågkonjunkturen är inte ensam orsak till bostadsbristen. 

Är det verkligen önskvärt att nästan allt som byggs i Sverige måste följa denna traditionella mall med en arbetsmetodik och ett produktionstänk som inte förmår möta samhällets bostadsbehov?

Bostadsbyggandet i Sverige har under lång tid dragits med nedärvda strukturella problem som ger alldeles för höga byggkostnader och långa byggtider. Även arkitekturen och kvaliteten på det byggda blir lidande. Är det verkligen önskvärt att nästan allt som byggs i Sverige måste följa denna traditionella mall med en arbetsmetodik och ett produktionstänk som inte förmår möta samhällets bostadsbehov?

Det stämmer, som exempelvis Gert Wingårdh har framfört, att Sverige egentligen inte generellt sett lider brist på bostäder. Men vi saknar i likhet med många andra länder billiga och kvalitativa bostäder – nya bostäder som är tillgängliga för yngre människor med låga inkomster. 

För att klara en ny och snabbrörlig generations etablering på bostadsmarknaden och i samhället, behövs ett mer typologiserat och effektivt industriellt bostadsbyggande. För att vara tydlig: Jag pratar inte om de oftast påvra resultaten av enskilda politikers opportunism och förkärlek för att gynna snabba modullösningar utan arkitektonisk ambition. 

Det vi i stället behöver är en framåtblickande utveckling av ett nytt innovativt, estetiskt och ekonomiskt bostadsbyggande, som för samhället i en mer hållbar riktning. Rationell arkitektonisk industrialisering i stället för stigmatiserande social housing på projektbasis, som vissa verkar förorda, är rätt väg att gå för vårt industriellt välutvecklade land. 

Byggbranschen behöver snarast anpassa sig till realiteterna på bostadsmarknaden och utan fördröjning ställa om till ett mer industriellt, modulärt och typologiserat byggande för att tillgodose hela samhällets bostadsbehov. 

Det är hög tid för en genomgripande ”Northvolt-satsning” inom bostadsbyggandet. En satsning som effektivt och långsiktigt motverkar den ökande bostadsbristen och omfamnar en nutida och hållbar design.

Carl Edvall Nicevski är arkitekt SAR/MSA och specialist på industriellt byggande på Prefab design system.

Mer att läsa