Gå till innehållet

“Det behövs inte fler bygglovsbefriade åtgärder”

Bostadsminister Peter Eriksson framstår som ännu en i raden av politiker som vill hacka sönder en redan knepig plan- och bygglag, tycker Daniel Ängmo, stadsarkitekt i Trosa.

Myten att kommunerna skulle vara stoppklossar för bostadsbyggandet stämmer inte. Det finns idag hundratals färdiga detaljplaner som bara väntar på att bebyggas med tusentals bostäder. Det behövs alltså inte fler bygglovsbefriade åtgärder. Ändå ska nya lagar börja gälla 1 juli 2017. Vad är det som händer?

Hanteringen av bygglovsbefriade åtgärder enligt ”lex Attefall” har enligt min erfarenhet bidragit till otydlighet, ökad administration, fler taxor och ökad arbetsbelastning i kommunen. De flesta medborgarna ser dock Attefallsreglerna som något gott även om det kostar, det behövs ritningar och tar tid att handlägga. Jag lägger ner många timmar på att förklara och informera om detta.

Peter Eriksson påstår att altaner, balkonger, skyltar och solpaneler är småsaker. Men många bäckar små ger stor påverkan på våra livsmiljöer. Oreglerade balkonger, altaner, skyltar och solpaneler kommer ge ett brokigt utseende och med tiden fulare, suddigare och ogästvänliga miljöer. Risken är att hälsa och säkerhet påverkas negativt. Vem ska fungera som rådgivare och myndighet så att småsakerna görs rätt?

Peter Eriksson påstår att altaner, balkonger, skyltar och solpaneler är småsaker. Men många bäckar små ger stor påverkan på våra livsmiljöer.

Tanken är vad jag förstår är att istället för att bevilja bygglov på en skylt som tar två timmar totalt skulle jag kunna använda två timmar på ett större bygglovsärende. Men de två timmarna äts ändå upp på att förklara de nya bygglovsbefrielser samt och bedriva tillsyn. Så var vi tillbaka på ruta ett!

Är arkitektur verkligen viktigt för beslutshavarna? 
Samtidigt som kulturministern stödjer ett arkitekturprogram, miljöministern anställer en arkitekt och Peter Eriksson låter Boverket utreda arkitekturämnet hos kommunerna så låter Peter Eriksson förfula våra livsmiljöer och slå sönder plan- och bygglagen än mer. Politiken pratar om vikten med arkitektur för en hållbar vacker framtid. Jag tycker det är fantastiskt! Men jag ser inga nya lagar som stödjer detta intresse ännu? Endast det motsatta!

Att ge medborgarna frihet genom lägre kostnader och färre tillstånd är en god tanke. Men den enskilda är tyvärr sällan intresserad av det allmänna, hen är sig själv närmast när det gäller byggandet av sitt hem. Kommunens PBL-arbete innebär att ansvara för balansen mellan den enskildes och allmännas intresse. Att granska, bevaka och ge synpunkter är en del av bygglovsprocessen. Det är inte fel att granska småsaker och det sätter inte käppar i hjulet för ett ökat bostadsbyggande.

Mer att läsa