Gå till innehållet

”Det är skillnad på kvalitet och kvalitet”

REPLIK. System, regler och krav gynnar det kreativa arbete som är arkitektur, skriver Pär Eliaeson.

Anna Krook och Åsa Bjerndell tycker att våra kvalitetssystem hämmar arkitekturens kvalitet. Som jag ser det bygger det på två grundläggande missförstånd: vad kvalitetssystem är och bör göra samt vad arkitektur är och bör göra.

Min erfarenhet är att system, regler och krav gynnar det kreativa arbete som är arkitektur och andra designarbeten. Och många arkitektkontor behöver fortfarande bli betydligt effektivare och mer professionella. System, regler och krav stadgar det konventionella och rutinmässiga i arbetet och frigör kreatören att vara kreativ i de delar där det krävs. 

MEN, då måste våra kvalitetssystem vara anpassade efter just detta, den kreativa processen. Så är minsann inte alltid fallet. Där har vi en uppgift i branschen, att utveckla kvalitetssystem som passar vår verksamhet.

Vi bör utgå från att det vi har till uppdrag att göra redan har gjorts och renodlats av andra.

Enligt min uppfattning är arkitektur till största del en verksamhet där det konventionella och det beprövade är rätt lösning på uppgiften. Vi bör utgå från att det vi har till uppdrag att göra redan har gjorts och renodlats av andra. 

En hel del arkitekter har en annan uppfattning och angriper uppgiften från motsatt håll, det kan vara till skada både för den konkreta arkitektoniska kvaliteten i projektet och för arkitekturens förutsättningar i förlängningen. Alltför många arkitekter ritar saker som ingen har efterfrågat och som ingen kan bygga. 

MEN, om vi skall kunna lita på våra konventioner och standarder måste dom vara väl utformade och äga kvalitet. Så är minsann inte alltid fallet. Där har vi en uppgift i branschen, att utveckla konventioner med kvalitet.

Mer att läsa