Gå till innehållet

”Wolodarskis förslag är till stora delar omöjligt att genomföra”

Nivå landskapsarkitektur har helt enkelt har tagit fram ett bättre och mycket mer realistiskt förslag för Östermalmstorg, skriver Bengt Isling och Anders Kling.

REPLIK PÅ REPLIKEN. Det är bra att vi diskuterar stadsbyggnadsfrågor och hur offentliga rum bäst utformas. Vi välkomnar olika medborgarinitiativ men dessa måste granskas på samma sätt och med likadana måttstockar som andra förslag. Genom att det nu finns två tydliga förslag för Östermalmstorg finns det underlag för en bra debatt. Arbetsgruppen Östermalmstorgs vänner försöker i sitt inlägg tyvärr inte besvara frågan om varför staden ska välja Aleksander Wolodarskis förslag i stället för det som Trafikkontoret har tagit fram och som kostat skattebetalarna 7 miljoner kronor. I stället riktar de in sig på vår yrkesduglighet och beskyller oss för skråväsentänkande. Vi vill inte kännas vid detta sätt att förminska den kompetens vi har som arkitekter och poängen med detta faller platt om man betänker att vi har samma yrke som Aleksander Wolodarski. Det är inte där det sitter.

Vi menar igen att Nivå landskapsarkitektur helt enkelt har tagit fram ett bättre och mycket mer realistiskt förslag. Frågan låter sig inte reduceras till ett tyckande om form. Nivås förslag tar hänsyn till platsens historia och topografi, torget kan fortsätta användas som salutorg och en mängd andra funktioner, det löser frågan om hur man tar hand om tunnelbanans bjälklag och det är betydligt mer ekonomiskt. Den valda gestaltningen, som följer torgets rektangulära rum, gör att man inte får svåranvända triangulära platser utanför trädraderna. Dessutom är det klimateffektivt eftersom det återvinner stenmaterial och träd. Wolodarskis förslag är – utöver att det inte är grundat i torgets historia och nuvarande funktion – till stora delar omöjligt att genomföra eftersom det inte tar hänsyn till tunnelbanan som går under torget.

Mer att läsa