Debatt

”Vad händer på Östermalmstorg?”

18 augusti 2021

Det är skandal att politikerna väljer att skippa det färdigprojekterade förslaget för Östermalmstorg till förmån för ett populistiskt och dåligt underbyggt medborgarförslag som inte tar hänsyn till platsens förutsättningar, skriver landskapsarkitekterna Bengt Isling och Anders Kling.

Annons

Till vänster Trafikkontorets och Nivå landskapsarkitekturs färdigprojekterade förslag. Till höger medborgarförslaget som tagits fram av Alexander Wolodarski för Nätverket Östermalms vänner.

Under flera år har Östermalmstorg i Stockholm agerat provisorium för en tillfällig saluhall i väntan på att Östermalmshallen har färdigrenoverats. Nu ska det äntligen bli ett torg värt namnet igen. Trafikkontoret har utrett frågan noggrant, under lång tid och har i samråd med Nivå landskapsarkitektur tagit fram ett färdigprojekterat och kalkylerat förslag som varsamt återställer en av centrala Stockholms viktigaste stadsrum. Men i stället för att börja bygga det nya torget har den blågröna majoriteteten i Trafik- och Stadsbyggnadsnämnden under våren bestämt sig för att gå fram med en helt annan idé, som tagits fram parallellt av arkitekten Alexander Wolodarski. Detta nya förslag säger sig vara ett ”medborgarförslag” men frågan är vilka medborgare som verkligen har tillfrågats? En grupp som kallar sig Nätverket Östermalmstorgs vänner står bakom det hela. Stadens folkvalda kör alltså på ett flagrant sätt över sina egna tjänstemän.

I nämndernas beslutsunderlag som är undertecknat av borgarråden Joakim Larsson och Daniel Helldén står det: ”Förslaget tar på ett mycket förtjänstfullt sätt tillvara platsens historiska värden samtidigt som det tillskapar ett nytt visuellt intryck som ger en ljusare och mer öppen och levande torgmiljö”. Vi menar att detta inte stämmer. Tvärtom utgår förslaget inte alls från något som funnits på platsen tidigare. Historien finns helt enkelt inte där. I det nya förslaget finns inget av 1600-talets torg med korsande gator. Det bygger inte heller på 1800-talets öppna salutorg med Storgatan fortfarande kvar på torget. Och det finns inga spår av det torg som rustades på 1960-talet i samband med att tunnelbanan drogs fram. Då Jan Gezelius tog fram det framsynta förslag som funnits på platsen sedan dess. Det innehöll bland annat stora gångbanehällar av granit som lagts diagonalt för att ta upp torgets lutning. Antagligen ett av de första större projekten i Sverige med det materialet. Den tiden hade andra krav på tillgänglighet så det är inte lämpligt att uppföra 1960-talstorget igen i sin helhet. Det klarade heller inte fullt ut att åstadkomma rätt förutsättningar för trädens tillväxt.

Det är banal planestetik som vi sett förut och som lämpar sig dåligt för platsen.

Annons

Alexander Wolodarskis idé med ett stort centralt vatten i mitten och med rundlar av körsbärsträd försvårar användningen för torghandeln som är central för Östermalmstorg, ett av stadens få salutorg. Vi menar att det enbart bygger på en formidé som sägs hämtad från internationella förebilder. Förslaget illustreras med referenser från Florens och Paris som inte har något med vare sig platsen eller omgestaltningen att göra. Det kommer dessutom att vara mycket svårt att genomföra eftersom det inte tar hänsyn till att en stor del av torget är underbyggt av tunnelbanan. Inte heller är torgets topografi omhändertaget. Det är banal planestetik som vi sett förut och som lämpar sig dåligt för platsen. Förslaget är snarast en slags potpurri av olika idéer, en form av torgpopulism som lyckats förföra styrande politiker i beslutande nämnder. Att det dessutom inte har något med historien att göra styrks av både Stadsmuseet och Byggnadsvårdsföreningen som i ett yttrande anser att ett genomförande av förslaget skulle innebära ”en grov förfalskning av torgets månghundraåriga historia som salutorg”.

Nej, tänk om Stockholm! Utgå från stadens ursprungliga förslag som med en helt annan och lägre budget lyckats återanvända materialet från platsen och utgå från de faktiska förutsättningarna med tunnelbanans bjälklag att ta hänsyn till. Och därutöver få till ett torg som går att använda för andra urbana aktiviteter än att spatsera med käpp. Staden har ett ansvar att göra en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, i riksdagen finns angivna mål och lagstiftning för att se till att förändringar anpassas till platsens kulturvärden och historia. De som kan bedöma detta bäst är stadens tjänstemän, inte politikerna i stadsbyggnads- och trafiknämnden. Det är tjänstefel och slöseri med skattemedel att inte använda sig av det nedlagda arbetet.

Bengt Isling Landskapsarkitekt SAR/MSA

Anders Kling Landskapsarkitekt SAR/MSA

Relaterade artiklar:

28 kommentarer

Bra överkört. Tjänstemännens/”landskapsarkitekternas” förslag var stereotypt, obalanserat, själlöst. Wolodarskis mycket bättre ur alla synvinklar. Klassiskt. Skandalen hade varit om man gått på de byråkraternas fyrkantiga förslag.

”Och därutöver få till ett torg som går att använda för andra urbana aktiviteter än att spatsera med käpp.”
Vilken konstig mening, som tyvärr sänker hela artikeln till en mycket lägre nivå än vad som är nödvändigt.

En barockpark kan också funka, det ser lyxiga ut. Vi redan har många salutorget som hötorget, det känns lite stökig.

En bra debattartikel om verkligheten för många tjänstepersoner/arkitekter/planerare som noggrant upphandlar och väljer konsulter för att uppnå bästa resultat, med största sannolikhet helt utifrån ett hållbarhets perspektiv. Gissar att målet för projektet i allra högsta grad har varit att skapa funktionalitet och god gestaltning av stadens rum, för att sedan bli kastade åt sidan. Svårt att låta bli att bli arg, som fd kommunal tjänsteperson.

Stäng av Trafikkontoret från parker, torg mm, d v s allt utom själva gatorna! Parker förstörs och målet för dem tycks vara att göra dem lättare att underhålla.

Var är studierna som visat hur folk rör sig på torget, de kommer bekräfta den centrala axeln i mitten samt den diagonala från saluhallen till tunnelbanan. Sen bör entrélägen till husen som kantar torget ingå i diskussionen och sikt och trygghetskänslan à la J Jacobs.

Är Wolle i farten igen
Han verkar ha fabulösa kontakter i Stockholms stad.
Ingen har som han lyckats trumfa igenom sina idéer.
Skall han lyckas igen?

Kan bara hålla med! Mycket bra skrivet och underbyggt!
Wolodarskis förslag har ingen varken historisk eller gestaltningsmässig anknytning till Östermalms torg, dessutom har vi ju redan Karlaplan som kan något helt annat! Hoppas de ansvariga lyssnar och förstår att platsens historia, önskade funktion och genomarbetat förslag måste väga betydligt tyngre än pastischer som ett renässanstorg daterat 2021, utan förankring i Östermalms torgs historia!

Jag och Anders Kling tycker att Trafikkontoret ska jobba vidare med den konsult dom har, dvs Nivå landskapsarkitektur.

Wolodarski ligger bl.a. bakom Raoul Wallenbergs plan / Nybroplan och Kungsträdgården, som andas postmodernistisk arkitektur, planmässigt inte så tokig med detaljer i ganska prålig stil.

Att göra en park med med massiv plantering av körsbärsträd lockar förstås, då Kungsträdgården har den idén och träden är omtyckta. Kanske en aning lättköpt att inte låta Östermalmstorg ha ett annat signum, vad gäller träd.

Att dessutom upprepa Karlaplans damm/fontän är också en liten ”stöld” som kommer att passa sämre på ett fyrkantigt underlag är det runda Karlaplan.

Det vore välgörande att ge torghandel tilltagna ytor på platsen och att ge platsen en egen och kanske inte så stiliserad utformning, dvs. inte så dekorativistisk som man kan utläsa planen. Framför allt är Östermalmstorg en mycket trafikerad plats, där folk går i alla riktningar. Känns litet trångt att tvinga in fotgängarna i smala radiella gångvägar.

Det är tråkigt att man går så hastigt tillväga och inte kan låta allmänhet och arkitekter vara med i processen. Kan finnas många ogjorda förslag som skulle kunna presenteras i en tävling. Luktar litet ”arkitektur-diktatur”…

Tack för en välunderbyggd debattartikel!
Jag är en av konsulterna som blev anlitat för specialkompetens. Jag vill berätta om en otrolig kompetent och engagerat konsultgrupp som ligger bakom det färdigprojekterade förslaget. Alla har med stor insats bidragit till att hitta de bästa möjliga lösningar, vilket var en utmaning eftersom det ligger ”Saigon” i marken… läs: massor med kablar och rör plus bjälklag från tunnelbanan göms under marken. Det vore en skandal att kasta bort all nedlagd tid med konsultarvoden som jag skulle uppskatta till ungefär 7 Mio kronor. Tillkommer stadens tjänstemäns tid och lön! Det är skattemedel som har använts för att får till ett välgestaltat torg med stor hänsyn för tillgänglighet, god belysning och en öppen plats för fri rörelse samt möjlighet för handel och evenemang. De skattemedlen ska vi inte slösa bort nu.

Mycket bra skrivet. Ärendet går inte på remiss. En konsult har trafikkontorets uppdrag att ta hand om det. Skicka synpunkter till henne. astrid.rahlen@extern.stockholm.se och be att hon redovisar till trafiknämnden som ska ta upp det 30 sept. Man inhämtar bara synpunkter från skönhetsrådet och stadmuseet men inte från stadsbyggnadsnämnden eller stadsbyggnadskontoret som är med i arbetsgruppen. Samf St Erik och Föreningen Östermalm hämtar man inte synpunkter från. Mitt förslag är att Bengt Isling och Thorbjörn
Andersson skickar in egna förslag.

Tack för denna upplysande artikel! Bra argumenterat för Nivås förslag. Nu är det bara att hoppas att SBK och politikerna lyssnar och återgår till det bättre förslaget.

Vi har självklart inga kopplingar till förslaget.
Bengt Isling och Anders Kling

Arkitekten heter Aleksander i förnamn och är en av landets bästa stadsplanerare. Hans förslag ser jättefint ut. Lite deja-vu över den här debatten. Det lät likadant då S:t Eriksområdet byggdes. Ett alldeles utmärkt projekt. Folk vallfärdade dit från hela landet, men DN och stockholmsarkitekterna var minst sagt kallsinniga.

Stort tack för ett bra, väl underbyggt och viktigt inlägg.
Ett förslag ritat med passare utan förankring i historien, funktioner, tekniska förutsättningar etc är en gåta hur det på allvar kan presenteras som ett seriöst alternativ. Är det ens förankrat?

Det är helt främmande för platsen!
Ansvariga politiker. Tänk om, besinna er.

Trafikkontorets och Nivå landskapsarkitekturs förslag är helt rätt förslag ur ett historiskt perspektiv för den här platsen. Jag hoppas verkligen att politikerna tänker om och och gör rätt.

Bra skrivet.
Debatten borde föras i DN eller SvD.

Anders Rehnberg

Tack! Instämmer till fullo!

”Banal planestetik”, ”potpurri av olika idéer” och ”torgpopulism”? Låter som att det kokar ned till tycke och smak. Eller har herrarna Landskapsarkitekter SAR/MSA månne några kopplingar till förslaget från Nivå landskapsarkitektur?

Så bra skrivet och med bra förklaringar. Tack.

Tack för utmärkt och belysande text. Det helt undermåliga förslaget måste stoppas! Stadens rum behöver samtidens bästa koncept för att fungera.

Tack för er research och sammanfattning.
Ett fejkat och köpt sk medborgarförslag går före ett förslag framtaget med kunskap baserat på en grundlig analys och utredningar?
Politiska beslut träffas utan medborgardialog och utan att lyssna på tjänstepersoners råd?
Våra offentliga rum får inte bli arena för ytliga politiska och ekonomiska utspel.

Bra skrivet. Instämmer helt. Ett svårbegripligt förslag för platsen.

Väl skrivet och sakligt underbyggt. Tack.

Bra kommentar till Wolodarskis formalistiska övning som inte har något med platsen att görs.

Mycket bra artikel! Östermalmstorg har varit salutorg i mer än tvåhundra år, sedan hundra år tillbaka i fint samspel med Östermalmshallen med torghandel både inne och ute. En barockpark här har inget med platsens historia att göra. Den utformning torget hade innan den provisoriska hallen byggdes bör återställas!

Jättebra formulerat! Håller verkligen med om att Wolodarskis förslag är helt främmande och olämpligt!
Per Linder

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Gå till nästa artikel