Gå till innehållet

”Arbetsgivarna måste anstränga sig för att locka tillbaka medarbetarna till kontoren”

Många har fått smak på distansarbetet. Nu behövs nytänk för att locka tillbaka medarbetare till kontoren och därmed främja företagens innovationskraft och medarbetarnas välmående, skriver arkitekt och docent Christina Danielsson och designer Pierre Schäring.

Efter en lång period av distansarbete finns ett behov av att locka tillbaka medarbetarna till kontoret utan tvångsmedel. Hemarbete har för många inneburit ökad frihet och trivsel men även minskad innovationskraft för företagen. Vi behöver tänka nytt på hur traditionella kontor kan uppdateras för att aktivt främja engagemang, innovation och ett förbättrat välmående hos medarbetarna.

Frågan många kan ställa sig är varför vissa arbetsgrupper ska komma tillbaka till kontoret när distansarbete under pandemin för flertalet organisationer i många fall visat sig leda till såväl nöjdare medarbetare, högre produktivitet och lägre kostnader?

Medarbetare har fått smak på den ökade autonomi och egen kontroll över arbetsplanering som hemarbete innebär. Hemarbete innebär en ökad frihetsgrad. Studier  kring hemarbete under pandemin har visat att medarbetare uppskattat möjligheten att sätta en personlig prägel på den egna arbetsplatsen, något de sällan kan på aktivitetsbaserade kontoret. Hemarbetet har blivit mer trivsamt än arbetet på kontoret.

Hemarbetet har blivit mer trivsamt än arbetet på kontoret.

Hemarbete för också med sig risker. Det innebär en minskad tillhörighetskänsla med negativ inverkan på innovationskraft, kreativitet och engagemang. Detta förväntas leda till minskad lojalitet bland medarbetare, skapa uppdelning av de medarbetare som är på kontoret och de som sitter hemma samt en försämrad företagskultur med svårighet att behålla viktig kompetens.

I debatterna har riskerna med långvarigt distansarbete förts med en närmast oförändrad syn på hur det fysiska post-pandemi-kontoret ska se ut när vi kommer tillbaka. Mot bakgrund av de risker och problem distansarbete innebär för medarbetare och företag är det därför helt centralt att vi kan locka tillbaka medarbetarna till kontoret. Detta för att stärka företagets innovationskraft och medarbetarens välmående.

Vilka lösningar ser vi på framtidens kontor och hur motiverar vi tillbaka medarbetarna?

Det får inte ske med tvångsmedel utan handlar mer om ökad frihetsgrad där medarbeten kan ta personlig kontroll över sin fysiska arbetsmiljö.  En mer varsam väg där arbetsgivaren medger möjlighet att kunna jobba hemma och på fysisk plats enligt en hybridmodell är att föredra.

På kontoret måste medarbetarna styra ergonomiska förutsättningarna för miljön och skapa en mikromiljö där möjlighet för att samarbeta erbjuds men också valmöjlighet till att snabbt kunna förändra miljön för att kunna jobba mer ostört för koncentrationsarbete. Det handlar i praktiken om att skapa smarta mikromiljöer med möjlighet till egen temperaturreglering, luftrening, kunna stänga ute vissa ljud och justera arbetsplats och individuell belysning efter individens behov och beroende på typ av arbete som utförs för stunden.

Vi anser att företag för egen utveckling och bibehållen innovationsförmåga måste anstränga sig för att göra det nya kontoret mycket mer attraktivt, säkert, inkluderande och välkomnade. Framtidens arbetsplats måste verka för ett förbättrat välmående över tid då vi tillbringar en majoritet av vakentid med att jobba. Därför borde vi låta anställda påverka sitt framtida arbetssätt och verka för att de kan skapa personlig prägel i sin kontorsmiljö.

Mer att läsa