”Förslaget om certifierade projekteringsföretag är huvudlöst”

Det behövs fler och billigare bostäder, cirka 530 000 fram till 2029 enligt Boverkets beräkningar. Det är bakgrunden till regeringens nya lagförslag Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess. I lagrådsremissen utpekas kommunernas granskningsprocess och olika tolkningar av Boverkets byggregler (BBR) som fördyrande för bostadsbyggandet, speciellt serietillverkade sådana. Därför föreslår regeringen som en quickfix att ett … Continue reading ”Förslaget om certifierade projekteringsföretag är huvudlöst”