Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Landskapsarkitekt

Göteborg Stad logotyp
Annonsör
Göteborg Stad
Tjänst
Landskapsarkitekt
Ort
Göteborg
Sista ansökningsdag

Om arbetsplatsen

Förvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska stadsplaneringen i Göteborgs Stad. Den ansvarar även för stadens reglering av bebyggelse, mark och vatten. Vi skapar förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet och en inbjudande offentlig miljö. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

I Göteborgs Stad arbetar vi utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

Arbetsuppgifter

Strategi och taktik är en ny avdelning som är med och skapar en effektiv, sammanhållen och hållbar stadsutveckling i Göteborg. Avdelningen samordnar planeringen över förvaltningsgränser genom strategisk och långsiktig stadsplanering och samordning av stadens investeringar och prioriteringar.

Avdelningen ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga planeringen och kontorets strategiska planering. I uppdraget ingår att omsätta stadsbyggnadsvisioner och politiska måldokument till övergripande program, översiktliga planer och strategier och verktyg för hållbar stadsutveckling.

Som landskapsarkitekt hos oss på Stadsbyggnadsförvaltningen kommer du arbeta på strategisk nivå med att utveckla stadens grönstruktur för hållbara stads- och livsmiljöer, samt medverka i stadens övergripande planering med ett särskilt fokus på grönstruktur. Du kommer på strategisk och övergripande nivå och i ett tidigt planeringsskede driva och vara representant i frågor som rör grönstruktur utifrån alla hållbarhetsdimensioner, i samverkan med avdelningens övriga experter inom sakområdet.

Du kommer vara delaktig i att identifiera, utreda och analysera utvecklingsbehov med avseende på grönstrategiska frågor kopplat till avdelningens uppdrag inom strategisk och taktisk planering och styrning. I tjänsten ingår att utarbeta strategiska styrdokument och att ta fram planeringsunderlag för de grönstrategiska frågorna i den övergripande planeringen.

I rollen som landskapsarkitekt kommer du få möjlighet att utveckla arbetssättet och arbeta processinriktat över förvaltningsgränser samt internt på stadsbyggnadsförvaltningen för att integrera grönstrukturen i stadsutvecklingen. Du kommer även delta i metodutvecklingen för att värdera den ekonomiska dimensionen av stadens grönstruktur.

Som landskapsarkitekt kommer du utifrån ett systemperspektiv delta i samverkansgrupper mellan förvaltningar och arbeta med uppföljning av grönstruktur i stadsutvecklingen och den gestaltade livsmiljön.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker tjänsten har en landskapsarkitektexamen eller samhällsplanerarexamen med inriktning mot grönplanering, ekologi och biologisk mångfald på mastersnivå, alternativt annan likvärdig utbildning.

För att lyckas i rollen vill vi att du ska ha arbetat som landskapsarkitekt eller motsvarande relevant arbete i minst 5 år. Om du har erfarenhet av process eller projektledning ser vi detta som meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat med strategisk planering, översiktlig planering, erfarenhet av samhällsekonomiska analyser samt har arbetat i en politiskt styrd organisation.

Du behöver kunna se grönstrukturen i relation till värdeskapande stadsutveckling, men också i relation till stadens behov av att växa och förtätas. Det är viktigt att du kan se till helheten och har Göteborgs Stads uppdrag i fokus.

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning

Anställningsform : Tillsvidareanställning

Omfattning : Heltid

Tillträde : Enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast: 2023-06-06

Referensnummer : C141635

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen : 1

Arbetstid : Dagtid

Kontakt

Kontaktperson

Karin Frykberg, Enhetschef, telnr. 031-368 11 61
E-postadress karin.frykberg@stadsbyggnad.goteborg.se

Fackliga företrädare

Malin Michaelson, SACO, Telnr. 031-368 23 34
E-postadress  malin.michaelson@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna-Karin Nilsson, Vision, telnr. 031-368 16 52
E-postadress  anna-karin.nilsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrigt

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.


Varmt välkommen att söka!

Göteborg Stad logotyp
Annonsör
Göteborg Stad
Tjänst
Landskapsarkitekt
Ort
Göteborg
Sista ansökningsdag

Fler lediga jobb

Mer att läsa