Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Vecka 37. Nio kollegor på nya tjänster

Karin Esberg är ny arkitekt på Sweco och toppar veckans lista med arkitekter som gått vidare i karriären. Här finns också nya medarbetare på Afry och Ettelva.

Karin Esberg är ny arkitekt på Sweco architects i Luleå. Hon har en masterexamen i arkitektur från arkitekthögskolan i Umeå med en efterföljande konstutbildning vid Umeå konstskola.

Kenneth Eriksson är ny arkitekt på Sweco architects i Luleå. Han har en masterexamen i arkitektur från arkitekthögskolan i Umeå och en examen som byggnadsingenjör i Finland.

Jenny Larsson är ny uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Ettelva arkitekter. Hon kommer senast från Liljewall arkitekter.

Victor Cronstedt är nyanställd landskapsarkitekt på Afry. Han kommer senast från Sweco architects.

Karin Hallman Sernelius är ny planeringsarkitekt på sektion Urban planning och design på Afry. Hon har tidigare arbetat som planeringsarkitekt på Danderyds kommun.

Oleksandra Karatunova är ny landskapsarkitekt på Afry. Hon kommer från Kyiv där hon tidigare studerat och arbetat som landskapsarkitekt.

Martina Pereira Norrman är ny landskapsarkitekt på Afry. Hon kommer närmast från Warm in the winter.

Sara Wallander är ny landskapsarkitekt på Afry. Hon har en masterexamen från SLU, Ultuna och kommer närmast från Borgholms kommun där hon arbetade som planarkitekt.

Ylva Ulfbecker är ny landskapsarkitekt på Afry. Hon är utbildad på SLU Ultuna och kommer närmast från Liljewall arkitekter i Göteborg.

• Har du också bytt jobb? Mejla till NyttJobb@arkitekt.se

Mer att läsa