Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Vecka 7. Tolv kollegor på nya tjänster

Den här veckans rapport innehåller nya medarbetare på Mer arkitekter, Liljewall och Sweco.

Elin Nilsson är ny arkitekt på Liljewall i Göteborg. Hon tog sin examen i arkitektur vid Chalmers 2020 och kommer senast från Studio Ekberg.

Rebecka Ingemansson är ny landskapsarkitekt på Liljewall i Göteborg. Hon tog sin examen i landskapsarkitektur 2017 och kommer senast från WSP.

Joakim Bolle är ny inredningsarkitekt på Liljewall i Göteborg. Han har läst design på Design Institute of San Diego och kommer närmast från Studiokin.

Marcus Andersson är ny arkitekt på Liljewall i Göteborg. Han tog sin examen i arkitektur vid Chalmers 2021.

Josefin Westman börjar som inredningsarkitekt på Mer arkitekter. Hon har en kandidatexamen i design och formgivning från högskolan i Gävle och kommer senast från egen verksamhet.

Erik Wettervik börjar som arkitekt hos Mer arkitekter. Han har en masterexamen i arkitektur från KTH och kommer senast från Arkitema. Tidigare har han bland annat jobbat på Nordiska Galleriet och gjort praktik på BAU.

Lucas Hinnerud kommer tillbaka till Mer arkitekter som inredningsarkitekt efter ett år som frilansade arkitekt. Han har en kandidatexamen i Inredningsarkitektur och produktdesign från Beckmans designhögskola.

Christophe Ginguené har börjat som erfaren arkitekt hos Sweco architects i Göteborg. Han har tidigare arbetat på bland annat Semrén och Månsson samt Wingårdhs arkitekter.

Alexander Trimboli är tillbaka hos Sweco architects i Stockholm. Utöver projektering som ansvarig arkitekt har han de senaste åren varit affärsområdesansvarig för tillgänglighetsuppdrag samt logistik- och resenärsmiljöprojekt.

Hanna Lange är ny landskapsarkitekt på Sweco architects i Göteborg. Hon kommer närmast från Swecos markprojekteringsenhet i Karlstad och tog examen från SLU Ultuna 2020.

Nathalie Mair är ny arkitekt på Sweco architects i Stockholm. Hon har masterexamen från Chalmers och kommer närmast från OKK+.

Mer att läsa