Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Vecka 4. Nio kollegor på nya tjänster

Elnaz Heshmati är ny arkitekt på Liljewall i Stockholm och toppar veckans rapport som också innehåller nya medarbetare på Archus, Bjerking och Radar.

Elnaz Heshmati är ny arkitekt på Liljewall i Stockholm. Hon har studerat arkitektur i Tehran och senast vid Umeå universitet där tog examen 2020.

Karin Winroth har börjat på Archus kontor i Uppsala. Hon är utbildad landskapsarkitekt vid SLU och kommer närmast från Bjerking.

Kristina Vikholm är ny uppdragsansvarig landskapsarkitekt på Bjerking i Uppsala. Hon kommer närmast från Tengbom.

Julia Insulander är ny handläggande landskapsarkitekt på Bjerking i Uppsala. Hon kommer närmast från Tyréns i Västerås.

Hanna Ekenberg är ny landskapsarkitekt på Radar i Malmö. Hon kommer närmast från Sweco i Malmö.

Johanna Karlson har börjat på Radar i Malmö. Hon är nyutexaminerad landskapsarkitekt från SLU i Alnarp och har tidigare arbetat på PE teknik och arkitektur.

Jonas Lööv är ny landskapsarkitekt på Radar i Malmö. Han har tidigare arbetat på bland andra Funkia och Tengbom.

Emelie Edström är ny planeringsarkitekt på Radar i Malmö. Hon kommer närmast från WSP i Malmö och har en kandidatexamen i byggd miljö från Malmö Universitet och masterexamen i landskapsarkitektur från SLU.

Gizella Puskas är ny arkitekt på Radar i Göteborg. Hon har en master från Chalmers och har tidigare studerat inredning och produktdesign i Italien och arkitektur i Schweiz. Hon kommer närmast från Tengbom i Göteborg.

Mer att läsa