Gå till innehållet

Vecka 15. Kollegor på nya tjänster

Veckans rapport innehåller nya medarbetare på Arqly, Semrén och Månsson och Gatun.

Sandra Rhodin är ny landskapsarkitekt på Arqly i Borlänge. Hon har tidigare arbetat med bostäder, skolor och förskolor, växtgestaltning och leksäkerhet.

Gustav Svanberg är ny arkitekt på Semrén och Månsson i Malmö. Han har en kandidat från Umeå universitet och master i arkitektur från Lund. Senast kommer han från L Arkitekter som nyligen förvärvades av Semrén och Månsson.

Nahid Pordel är ny arkitekt på Semrén och Månsson i Malmö. Hon har studerat arkitektur i Iran och har en bachelor från Asrar Institute och en master från Islamic Azad University. Senast kommer hon från L Arkitekter som nyligen förvärvades av Semrén och Månsson.

Elif Ekim-Olsen är ny arkitekt på Gatun. Hon har en masterexamen i arkitektur från Chalmers samt en från Yildiz Technical University i Istanbul. Hon kommer närmast från Sweco.

Helena Cervin-Ellqvist är ny arkitekt på Gatun. Hon har studerat arkitektur på Umeå arkitekthögskola och har en masterexamen med hållbar inriktning från Chalmers. Hon har tidigare gjort praktik på Codesign samt Lönnqvist och Vanamo arkitekter.

Mer att läsa