Gå till innehållet

Vecka 11. Expert inom byggnadsvård till Tengbom

Josefin Larsson går från Wingårdhs till Tengbom där hon blir ny affärsutvecklare för byggnadsvård. På veckans lista finns också nya medarbetare på Semrén och Månsson, Här! och Strategisk arkitektur.

Josefin Larsson är ny affärsutvecklare för Tengboms byggnadsvård. Hon kommer senast från Wingårdhs där hon varit uppdragsansvarig arkitekt för ombyggnationen och husarkitekt för Nationalmuseum, ett uppdrag som fortsätter. Hon är utbildad arkitekt på Chalmers tekniska högskola och Aaltouniversitetet i Helsingfors.

Hagob Manoukian är ny medverkande arkitekt på Strategisk arkitektur och kommer att jobba inom fastighetsutveckling.
Han tog både kandidat- och masterexamen på KTH och har tidigare arbetat på Link arkitektur.

Susan Smith är Medverkande landskapsarkitekt på Strategisk arkitektur. Hon har en kandidat i landskapsarkitektur vid SLU Ultuna och en master i hållbar stadsgestaltning vid Lunds universitet. Hon har tidigare varit anställd hos Billingham och Flygare.

Julia Holmgren har börjat en praktiktjänst som inredningsarkitekt hos Strategisk arkitektur. Hon har en kandidat i inredningsarkitektur från Konstfack samt en master i interior architecture från The royal academy of art.

Benjamin Onoszko är ny handläggande arkitekt på Semrén och Månsson i Stockholm. Han har gjort sin kandidat i landskapsarkitektur på SLU och har en master i arkitektur från KTH. Han kommer senast från Waldemarson arkitekter.

Ella Nyström är ny arkitekt på Semrén och Månsson i Stockholm. Hon är nyexaminerad arkitekt och har studerat i Umeå, Belgien och i Italien.

Lisa Andrén är ny inredningsarkitekt på Semrén och Månssons Göteborgskontor. Hon studerade inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack och har sedan dess arbetat med utställningsdesign och konstnärlig gestaltning på Tove Alderin studio i Stockholm.

David Svensson är ny arkitekt på Här!. Han har studerat vid LTH samt LU och har tidigare arbetat på Lloyd’s arkitektkontor och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Yue Wang är ny arkitekt på Här!. Hon arbetade tidigare på What! arkitektur i Göteborg och är utbildad på Chalmers samt Hafei i Kina.

Mer att läsa