Gå till innehållet

Vecka 13. Åtta kollegor på nya tjänster

Veckans rapport innehåller nytillskott på Radar, Billlingham och Flygare, Wi landskap och Kanozi. Dessutom presenterar sig ett nystartat kontor i Göteborg.

Malin Nilsson är ny innovationsledare på Radar. Hon är utbildad planeringsarkitekt och har arbetat både på arkitektkontor och stadsbyggnadskontoren i Göteborg och Malmö.

Poppy Bell är ny arkitekt på Radars Göteborgskontor. Hon är utbildad vid Chalmers och har tidigare arbetat med bostäder i egen verksamhet.

Robert Dahl är arkitekt på det nya kontoret 10A i Göteborg. Även han kommer senast från Abako.

Viktor Isaksson är arkitekt på det nya kontoret 10A i Göteborg. Han kommer från Abako.

AnneMerete Sørensen är arkitekt på det nya kontoret 10A i Göteborg. Hon kommer från Abako.

Elsa Boman är ny inredningsarkitekt på Kanozi i Göteborg. Hon har masterexamen från Chalmers och har tidigare arbetat på Koncept Stockholm och Okidoki arkitekter.

Mari Helene Opdal är ny landskapsarkitekt på Billlingham och Flygare. Hon kommer närmast från Habo kommun där hon har arbetat som planarkitekt.

Lydia Martinsson är ny medverkande landskapsarkitekt på Wi landskap. Hon har en examen från SLU i Uppsala och kommer senast från Trafikverket i Stockholm.

Mer att läsa