Nyheter

Witte och Sundell blir ett

15 augusti 2019

Arkitektstudio Witte förvärvar Sundell arkitekter och växer till 20 medarbetare.

Annons
Foto Ylva Frid

Ludvig Witte och Mats Lennfalk går nu samman i Arkitektstudio Witte och Sundell.

Ludvig Witte som startade arkitektstudio för tio år sedan funderade under en tid på sätt att komma vidare med fler ombyggnadsprojekt. Samtidigt sökte Sundell arkitekter någon som ville förvärva företaget inför stundande pensionsavgångar. Nu har Arkitektstudio Witte köpt företaget Sundell arkitekter.

– Det här ger ett större affärsområde men framför allt får vi tillgång till mycket kunskap och erfarenhet, säger Ludvig Witte.

Sundell arkitekter flyttar nu in hos Witte arkitektstudio i Stockholm och blir Arkitektstudio Witte och Sundell, än så länge i två olika aktiebolag med Sundell som dotterbolag. Ingen anställd har slutat i samband med samgåendet men inom några år väntar pensionsavgångar. Just nu rekryterar de en uppdragsansvarig arkitekt för ombyggnadsprojekt.

Annons

Arkitektstudio Witte har sedan företaget bildades för tio år sedan ritat bostäder, skolor och offentliga miljöer. De har profilerat sig inom träbyggande, bland annat som byggherrar för ett eget projekt i Vallastaden i Linköping. Sundell arkitekter, som funnits i 40 år, har arbetat med många kommunala projekt och har en del ramavtal. Med en större personalgrupp med bredare kompetens vill de tillsammans fokusera framför allt på ombyggnadsprojekt.

– Den största utmaningen inom hållbarhet idag är resursutnyttjande, att bevara och återbruka istället för att riva. Det är ett spännande fält som vi vill arbeta inom, säger Ludvig Witte.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel