Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Visionen: Sveriges första matträdgårdsstad

Karin Saler, odlare och arkitekt, ingår i teamet som ska skapa en 6 000 kvadratmeter stor matträdgårdsstad i Upplands Bro kommun. Ett första symboliskt träd har redan planterats och den första skörden beräknas till hösten 2022.

Karin Saler på platsen för Upplands Bros matträdgårdsstad.

Bakom projektet står Riksbyggen, kommunens politiker, trädgårdsingenjören Johanna Karlén och Karin Saler som är odlare och arkitekt.

Visionen är att Bro Trädgårdsstad ska bli Sveriges första matträdgårdsstad och i juni startar byggandet av det första kvarteret som kommer att bestå av 50 bostadsrättslägenheter och 22 bostadsrättsradhus. Sammanlagt handlar det om cirka 650 nya bostäder i den första av tre detaljplaner fram till år 2030.

– När jag letade lösningar på utmaningarna som samhället och världen står inför insåg jag att det inte är fler gröna byggnader som behövs. Vi behöver återknyta kontakten med jorden, hitta sätt att arbeta med den och mikrolivet i jorden som kan binda kol från atmosfären, skapa mer biologisk mångfald och återbygga små lokala system, säger Karin Saler.

De senaste åren har hon varit med och startat upp åtskilliga gemensamhetsodlingar i Stockholm och Upplands Bro samt varit med och drivit ett andelsjordbruk.

– Jag har erfarenhet av hur man sätter i gång att odla mark och hur man organiserar människor. Och som arkitekt är jag tränad i att hitta lösningar för hur man bäst organiserar platsen, hur flödena och logistiken ser ut och vad som behöver finnas i det nya området.

Hennes förhoppning är att Bro Trädgårdsstad ska bli en plats som ger fler människor tillgång till både odlingskunskap och gemenskap.

– Detta ska bli en plats där man möts och arbetar tillsammans på ett sätt som saknats de senaste 70 åren. Odlingsplatser kan bidra till den sociala gemenskapen, biologisk mångfald, en bättre beredskapseffekt och positiva hälsoeffekter, säger Karin Saler.

Hon fortsätter:

– Det är också en plats där alla olika sorters människor möts. Någon kanske är där som betraktare, en annan för att gräva av sig stressen, en tredje för att lära sig om odling. Det är öppet för alla och är en väldigt inkluderande plats som är öppen dygnet runt. Vad som förenar oss är att vi alla äter mat.

Den första skörden beräknas till hösten 2022. Förutom odling för privat bruk är det meningen att lokala aktörer ska få tillgång till att odla eller köpa råvaror från matträdgården och att det nya området blir en stadsdel där boende, lantbrukare, matföretagare och restauranger kan samverka kring småskalig, lokal matproduktion. Med det kommer även en del utmaningar.

– Vi försöker just nu hitta formen för förvaltandet, någon som håller i platsen. Det kommer att behövas. Vi tänker på det som en idrottsplats, det behöver finnas någon som sköter den. Vi vill hitta nya sätt att få in odlingsplatsen i förvaltningen och få till de samarbeten som kommer att behövas för att platsens fulla potential kan användas, säger Karin Saler.

Mer att läsa