Nyheter

Vinnaren har bästa skolgården

12 april 2018

Tätt tillsammans är det förslag som presenterar den mest övertygande skolgården. Så skriver juryn om Wingårdhs och Aarts vinnande bidrag i den inbjudna arkitekttävlingen om det nya Hedda Anderssongymnasiet i Lund.

Annons
Annons
Foto Aart architects

Wingårdhs och danska Aarts vinnande tävlingsförslag för en ny gymnasieskola för cirka 2000 elever har mottot Tätt tillsammans. Den södervända gården med bevarad grönska är en av de positiva kvaliteter tävlingsjuryn lyfter fram.

– Det är kul att juryn lyfter gården, vi har haft med oss landskapsarkitekter från danska Bogl och de har varit djupt engagerade, säger Joakim Lyth, kontorschef på Wingårdhs i Malmö.

Medan andra förslagsställare till exempel lagt skolgården på taket har Wingårdhs satsat på ett södervänt gårdsrum där mycket av den befintliga grönskan på tomten kan bevaras. Skolans olika delar samlas kring gården som kompletteras med terrasser vid skolans matsal.

– Vi har ansträngt oss för att skapa en skyddad miljö i rätt läge där man verkligen vill vistas, inte bara uppfyllt rätt antal kvadratmetrar, säger Joakim Lyth.

Matsal och bibliotek föreslås ligga i direkt anslutning till gården. Juryn vill att de föreslagna stadshusen utgår så att gården får direktkontakt med gatan och även blir en fickpark för stadsdelen.

Själva skolbyggnaden består av fyra tegelkuber, en för varje gymnasieprogram, som flätas samman genom de gemensamma ytorna i bottenvåningen. Detta är en av arkitekternas lösningar för att få till olika avdelningar samtidigt som skolan är en sammanhållen helhet.

– Med sina 2 000 elever blir det här antagligen en av Sveriges tio största gymnasieskolor och det är lätt att den enskilde helt drunknar och bara blir en i raden. Vi har försökt att rita skolan inifrån och ut och i de olika delarna skapa familjära och trygga rum samtidigt som skolan möter staden och inte blir introvert, säger Joakim Lyth.

I tävlingsprogrammet fanns önskemål om att skolans lokaler ska kunna användas även utanför skoltid och att skolan ska fungera som en signaturbyggnad mot gatan i tomtens västra hörn. Till skillnad från de andra förslagsställarna har Wingårdhs inte låtit matsal och aula bli skyltfönstret utåt. De har lagt lab och kemisalar där istället.

– Visst ser det ut som ett bra utropstecken med en upplyst aula full av folk under kvällstid. Men faktum är att både aula och matsal mest står tomma medan det i labsalarna rör sig folk hela dagarna, säger Gustaf Wennerberg, handläggande arkitekt på Wingårdhs.

Juryn var dock inte helt övertygad om denna lösning. Den finns med på listan över vad som behöver ses över när projektet tas vidare. ”Överlag bör verksamheten synliggöras så långt som möjligt. Detta gäller särskilt aula och matsal.”, skriver juryn i sitt utlåtande. Samtidigt understryker juryn att placeringen av publika verksamheter visst kan variera. Till exempel uppskattar juryn att biblioteket ligger i anslutning till gården.

– Visst kan man bli självkritisk när man ser att alla de andra förslagsställarna gjort tvärtom, men det gäller att ibland satsa på nya hästar – ibland funkar det och ibland inte, säger Gustaf Wennerberg.

Varje enhet för Natur-, Samhälls-, Ekonomi respektive Teknikprogrammet rymmer cirka 500 elever. De fyra enheterna hakar i varandra och möjliggör kommunikation även mellan våningsplanen högre upp.

Enheterna är i det närmaste identiska med spännvidder och våningshöjder anpassade till standardiserade stomsystem.

Byggnaden är utformad för att ge ett stadsmässigt intryck. Teglet samspelar med omgivande bebyggelse och övriga utbildningsbyggnader i Lund.

Om de tävlande

Vinnarförslaget är framtaget av Wingårdhs genom Gert Wingårdh, Joakim Lyth, Gustaf Wennerberg och Linnea Berg. Wingårdhs samarbetade med Aart och Bogl från Köpenhamn.

Deltog i tävlingen gjorde också team från Fojab arkitekter, Liljewall arkitekter samt Tham och Videgård arkitekter.

Den inbjudna tävlingen arrangerades av Lunds kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

 

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel