Nyheter

”Vi behövs även utanför detaljplanelagda områden”

11 juni 2020

Sven Widelund var med och grundade landskapsarkitekternas riksförbund LAR mellan åren 1968 och 1975. Nu vill han uppmana till en breddad framtida roll inom yrket: att verka även utanför detaljplanelagt område.

Annons
Foto Annika Jensfelt

Sven Widelund studerade till landskapsarkitekt på SLU i Alnarp i slutet av 1960-talet och var då med och grundade LAR som upplöstes år 2002 när yrkesförbunden gick samman och bildade Sveriges Arkitekter.

– Inom detaljplanelagt område har vi redan fantastiskt duktiga landskapsarkitekter som bidrar med sin kunskap men med vår breda kompetens och våra specialkunskaper borde vi övervaka och råda om landskapets hantering och utformning i hela vårt avlånga Sverige, även där detaljplaner saknas, säger Sven Widegren.

Den stora majoriteten av Sveriges yta är icke detaljplanelagd. Men även här görs ingrepp och fattas beslut som kan få stora konsekvenser. Det kan handla om till exempel kabeldragningar och telemaster.

– Det finns många exempel där det inte finns någon översyn eller kontroll när man hanterar landskapet och där till exempel kuster farit illa för att man inte rådfrågat någon kunnig. Landskapsarkitekterna bör komma in med sin kompetens överallt där det görs ingrepp som påverkar landskapet, säger Sven Widelund.

Annons

Nu vill han, tillsammans med bland andra sin gamla kollega Pär Gustafsson, professor emeritus vid SLU, samla kåren kring frågan och påverka regelverket som han menar inte fullt ut möjliggör den breddade yrkesrollen.

– Det är väldigt olika hur landskapet hanteras i olika regioner. Vi vill säkerställa att kompetensen finns där den behövs. Vi har visserligen en riksarkitekt som är landskapsarkitekt men hennes arbete har hittills handlat mer om stadsmiljöer, säger Sven Widelund.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel