Nyheter

Växjö landets bästa arkitekturkommun

6 juli 2018

Årets arkitekturkommun går till Växjö. Utmärkelsen, som delas ut för andra gången av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund, grundar sig på en enkät till arkitekter samt statistik över hur väl kommunerna planerar och bygger.

Annons
Foto Jonas Mellqvist

Pernilla Bonde, vd för HSB Riksförbund (t. v.), och Louise Masreliez, förbundsordförande för Sveriges Arkitekter (t. h.), delade ut utmärkelsen Årets arkitekturkommun till Anna Tenje (M), kommunalråd, och Henrik Wibroe, stadsarkitekt, från Växjö.

Det var två märkbart glada företrädare för Växjö som tog emot priset Årets arkitekturkommun i Arkitekturträdgården i Almedalen under onsdagen. Växjös kommunalråd Anna Tenje (M) sa att hon kände sig hedrad över priset.

– Jag väldigt stolt över att få företräda en kommun som realiserar det jag brinner för. Vi har ett starkt driv, en levande arkitekturdiskussion och siktet inställt på den hållbara och attraktiva staden.

Stadsarkitekten Henrik Wibroe fyllde i:

Annons

– Växjö har ett väldigt bra klimat i hur arkitekter, kommunen och byggherrar jobbar tillsammans och det tror jag är en bra grund i hur man bygger god arkitektur.

Även Anna Tenje tryckte på samarbetet mellan olika aktörer som en viktig faktor, särskilt den tidiga dialogen.

– Vi har högt till tak och lyssnar på varandra. Från kommunens sida vill vi inte säga nej, istället har vi ett samtal och skruvar hela tiden på processen. Då tror jag man kommer mycket längre.

Att kommunen i sina idé- och markanvisningstävlingar ställer krav på att arkitekter och byggare tänker lite längre och friare tror hon också har haft stor effekt.

– Många av de krav vi har behöver vi inte ställa längre eftersom byggarna lärt sig, som att de till exempel bygger energieffektivt.

Utmärkelsen Årets arkitekturkommun baseras på en undersökning som analysföretaget Evimetrix tagit fram på uppdrag av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund och som grundar sig på två komponenter: en enkät till arkitekter och offentlig statistik.

Annons

Enkäten gick ut till Sveriges Arkitekters drygt 13 000 medlemmar varav cirka 1 000, både privatanställda och offentliganställda, svarade. Bland annat fick de betygsätta kommunens nytänkande, engagemang, dialogklimat och syn på arkitektur som strategiskt viktig fråga. Totalt fick 233 av landets 290 kommuner omdömen.

Den andra delen grundar sig på statistik från SCB och Boverket och utgörs av sju bedömningsgrunder, exempelvis påbörjat byggande och att kommunen genomfört det den planerat. Här fick Piteå högst poäng, men omdömena från arkitekterna var för få. Bara 80 kommuner hade tillräckligt med omdömen för att kunna vara med i den sammantagna bedömningen. Dessa kommuner stod dock för drygt 86 procent av landets bostadsbyggande de senaste fem åren.

När de två komponenterna vägts samman stod det klart att Växjö är årets vinnare, tätt följd av Landskrona och Örebro. De tre kommunerna förenas i att de lyckas kombinera en hög byggtakt i förhållande till bostadsbehov med bra villkor för att utveckla arkitekturen i kommunen.

Bakom initiativet till utmärkelsen ligger en önskan från Sveriges Arkitekter att skapa intresse och fokus på kommunernas arbete med arkitektur, berättade förbundsordförande Louise Masreliez på scenen i Arkitekturträdgården.

–­ Det är jätteviktigt att visa på goda exempel, det är något som Sveriges Arkitekter jobbar mycket med, sa hon.

På Arkitektens fråga om vad som gör Växjö till ett särskilt gott exempel svarade Louise Masreliez att det är tydligt att de har lyckats etablera goda villkor för arkitekturen i kommunen. Dialogklimatet i kommunen framstår som väldigt bra, det verkar finnas ett bra samarbete mellan politik, tjänstemän och fastighetsägare och de satsar på arkitekturen.

Annons

Andra positiva faktorer är enligt Louise Masreliez är att Växjö arbetar med social och ekologisk hållbarhet och tänker mycket kring material, där kommunen har ett särskilt fokus på trä.

– Det är positivt med kommuner som har så pass starka idéer och mål kring vad de vill bygga. Både Anna Tenje och Henrik Wibroe visar på ett väldigt stort engagemang för frågan och det är nog ett vinnande koncept, sa Louise Masreliez.

Rebecka Gordan

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel