Nyheter

Vässa din kompetens under permitteringen

19 maj 2020

Allt fler arkitekter har blivit deltidspermitterade på grund av coronapandemin. Tiden kan användas till att öka både företagets och den enskildas kompetens.

Annons
Foto Cecile Arcurs/Istock

Kompetensutveckling kan vara ett strategiskt verktyg för organisationens utveckling, säger Kajsa Rosén på Strategirådet.

Krav på debiterbara timmar hindrar ofta arbetsgivare att skicka sina medarbetare på kurser och utbildningar. När en medarbetare blir permitterad på deltid finns mer tid och det kan vara ett bra tillfälle för kompetensutveckling.

Kajsa Rosén, partner på Strategirådet, stödjer och utvärderar kompetensutvecklingsinsatser för aktörer med ett samhällsuppdrag.  Ett råd hon ger arbetsgivare är att se kompetensutveckling i relation till sin affärs- eller verksamhetsplan.

– Kompetensutveckling kan vara ett strategiskt verktyg för organisationens utveckling, inte bara en personalförmån som gör dem till attraktiva arbetsgivare. Då är det viktigt att både ha en tydlig tanke om hur en kurs eller utbildning kan bidra till att stärka företaget och för kollegialt lärande efteråt.

Annons

En enskild medarbetare som ber om att få gå en vidareutbildning bör argumentera utifrån hur den kan gagna företaget. Det kan handla om kompetenser som kunder efterfrågar och som skulle kunna göra att företaget kan ta mer betalt för sina tjänster och ta sig in på nya marknader.

Kajsa Rosén Foto: Erika Gerdemark

– För båda parter är rådet att börja tänka i rätt ända och att se kompetensutveckling som ett verktyg för att driva affärsutveckling. Då blir det naturligt att vilja satsa. Våra utvärderingar har visat att det som är bra för företaget ofta överlappar det som är bra för individen, säger hon.

Hon ger samma råd till personer som vill utvecklas inom sitt jobb som till dem som söker nytt.

– Men då är det ännu viktigare att fundera över vilka kompetenser som efterfrågas för att göra sig mer attraktiv för arbetsgivare.

Här hittar du kurser och vidareutbildningar

SGBC, Sweden green building council, ger kurser i olika miljöcertifieringssystem, som Breeam, Leeds, Miljöbyggnad och CityLab. Nu finns också en baskurs i NollCO2, en certifiering för att uppnå noll klimatpåverkan av en byggnads livscykel.

Annons

Högskolorna ger fristående och kostnadsfria kurser. På KTH ges i höst bland annat en fristående kurs i Stads- och trafikplanering. På SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, ges bland annat kurser i miljöpsykologi, trädgårdar inom vården och gröna tak.

Chalmers professional education har kurser i bland annat vårdarkitektur, cirkulär ekonomi och ekodesign. Dessutom i bostadsekonomi och byggnadsdetaljer genom Centrum för boendets arkitektur, CBA.

Boverket lanserade under våren en webbutbildning om plan- och bygglagen, PBL för privatpraktiserande arkitekter.

Sveriges Arkitekter har ställt in vårens kurser och gått över till att ge vissa kursmoment digitalt, som en webbaserad utbildning i ABK 09 och en kurs i målgruppsanalys inför stads- och bostadsutveckling.

Sveriges Arkitekters medlemmar har medlemspris på Norges Arkitekters Landsförbunds nätkurser. Under våren finns bland annat kurser i projektering av förskolor, dagsljus i skolbyggnader och projektering av urban träarkitektur.

Annons

Nina Gunne

Gå till nästa artikel