Nyheter

Vann tävlingen – förlorade uppdraget

27 januari 2020

Ahlqvist & Almqvist skrev avtal med bostadsbolaget Stenungsundshem efter tävlingsvinsten. Men efter ett vd-byte ville bolaget inte kännas vid överenskommelsen – och uppdraget gick till en annan arkitekt.

Annons

Britt Almqvist, vd på Stockholmsbaserade Ahlqvist & Almqvist, berättar om hur arkitekt­företaget aldrig fick slutföra sin tävlingsvinst.

”Solkatt visar upp en urbant utformad miljö i ett naturlandskap”, skrev tävlingsjuryn i sitt beslut om att Ahlqvist & Almqvist arkitekter skulle vinna tävlingen för bostadsområdet Solgårdsterrassen i centrala Stenungsund.

Efter att ha firat tävlingsvinsten i november 2010 kom Ahlqvist & Almqvist arkitekter överens med dåvarande vd:n för Stenungsundshem om fortsättningen för projektet, som från början omfattade cirka 150 bostäder.

– Vi skrev ett avtal om att genomföra hela projektet fram till genomförande, säger Britt Almqvist, vd för Ahlqvist & Almqvist arkitekter.

Annons

En detaljplan togs fram. Sedan drog det ut på tiden. Dåvarande vd:n för Stenungsundshem gick i pension och en ny tillträdde.

Bostadsbolaget började söka byggentreprenör för projektet och gjorde under vintern 2016 upp med Peab.

Britt Almqvist tog kontakt med Stenungsundshems vd för att stämma av vägen framåt i projektet.

– Den nya vd:n berättade om samarbetet med Peab och jag påminde om vårt avtal med Stenungsundshem om att vi skulle rita vidare på projektet till dess genomförande. Då säger han att det inte är något som han kan styra över, utan det är upp till Peab att bestämma över.

Visionsbild från tävlingsvinsten Solkatt. Illustration: Ahlqvist och Almqvist

Ahlqvist & Almqvist hävdar sin rätt att rita projektet, men Stenungsundshem vill inte kännas vid att ett sådant avtal finns och uppmanar i stället arkitektföretaget att lämna ett anbud till Peab.

Annons

Ahlqvist & Almqvist har kvar en kopia på avtalet med Stenungsundshem och undersöker möjligheterna att på juridisk väg få rätt till uppdraget. Det visar sig att företagets försäkringsbolag bytts ut och att rättskyddet i den nya försäkringen inte börjat gälla.

– Vi är inte särskilt stora så det skulle innebära en för stor risk för oss att gå vidare ensamma och bråka utan rättsskydd, säger Britt Almqvist.

Ahlqvist & Almqvist ger upp och lämnar in ett anbud till Peab, som i sin tur väljer ett företag som lagt ett mycket lägre anbud.

Peab bygger just nu den första etappen som omfattar cirka 120 lägenheter. Britt Almqvist har följt byggprojektet på distans.

– Husen har fått ett annat uttryck, blivit klumpigare och fått fler men mindre balkonger. Det har gjorts avsteg i markplaneringen, men detaljplanen är väldigt detaljerad så husens höjder och placering är densamma så till stora delar är det vårt förslag. Jag blir upprörd av att det var en inbjuden tävling anordnad av Sveriges Arkitekter som vi vann och trots vårt avtal med Stenungsundshem inte fick genomföra.

Arkitekten har sökt den tidigare vd:n utan resultat. Stenungsundshems nuvarande vd Ted Lärnhem tillträdde sin tjänst efter att Peab valt ett annat arkitektföretag och uppger att han därför inte har full insyn i turerna. Han framhåller att arkitektföretaget var med i början, men att Stenungsundshem valde att gå vidare med Peab-lösningen av ekonomiska skäl:

Annons

”Bolaget gjorde tidigt bedömningen att det ritade förslaget inte fick ekonomisk bärighet. Beslut fattades om att ta ett omtag, en LOU-upphandling gjordes där Peab blev vinnande part”.

Läs mer om tävlingar här: Ett av tre vinstprojekt blev inte verklighet och Raka spåret efter segern

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel