Nyheter

Valfråga 2: Så tycker partierna om Boverket

28 augusti 2018

Inför valet har Arkitekten låtit de åtta riksdagspartierna svara på nio arkitekturpolitiska frågor. Idag handlar det om Boverkets nya arkitekturuppdrag.

Annons

Fråga: Regeringen har avsatt 15 miljoner kronor i budgeten 2018 för att Boverket ska inrätta en ny arkitekturfunktion och anställa en riksarkitekt. Vilka resurser får Boverket för detta om ni får bestämma i höst?

Centerpartiet: Vi är skeptiska till att införa en riksarkitekt. Mycket av de uppgifter som en riksarkitekt skulle utföra utförs redan av Boverket och vi vill undvika ytterligare centralisering. Vi värnar det kommunala självstyret och kommunernas planmonopol.

Annons

Liberalerna: Även om vi prioriterade andra satsningar i vår skuggbudget, är uppdraget till Boverket nu ett faktum. Hur vi ser på anslaget framöver avgörs i samband med att vår budget tas fram.

 

Moderaterna: Vi ser inte något värde med att inrätta en riksarkitekt. Kommunerna har redan idag ett stort antal internationella, nationella, regionala och kommunala lagar och policys att ta hänsyn till – ytterligare en statlig pålaga försvårar bara deras arbete.

Kristdemokraterna: Vi har inga förslag på ytterligare resurser än det som nu är avsatt.

Annons

Socialdemokraterna: Resursförstärkningen till Boverket på 15 miljoner kronor per år från och med år 2018 ligger fast.

Vänsterpartiet: Vi tycker det är bra med en riksarkitekt som kan hjälpa kommunerna att styra mer mot kvalitet, långsiktighet och arkitektonisk verkshöjd. Vi vill fortsätta att avsätta resurser för satsningen.

Miljöpartiet: Vi tycker att det är ett viktigt initiativ för ett mer hållbart byggande och nyttjande av våra gemensamma miljöer. Vi tror att 15 miljoner är väl anpassade resurser i en uppstart men är inte främmande för att i framtiden öka dessa.

Annons

Sverigedemokraterna: Vi föreslår ingen förändring jämfört med regeringens nuvarande anslagsnivåer men är beredda att utvärdera storleken på olika anslag efter behov.

Author no image

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel