Nyheter

Urban ö förverkligas i Lerum

18 oktober 2018

Tio år efter tävlingsvinsten i arkitekttävlingen Europan är bostadsområdet Aspen strand i Lerum på väg att förverkligas. Plankontoret och vinnande arkitekter samarbetar om detaljplanen som har blivit tätare än tävlingsförslaget och som lämnar mer av stranden fri från bebyggelse.

Annons

Marco Pusterla och Jesús Mateo vann år 2009 svenska Europan 10, en tävling för arkitekter under 40 år, för tomten Aspen strand i Lerums kommun.

Det är relativt ovanligt att de arkitekter som vinner Europan arbetar vidare så pass nära kommunen som Marco Pusterla och Jesús Mateo gjort i Lerum, öster om Göteborg. Däremot har flertalet tävlingar lett till förverkligade projekt på olika sätt. Planen för Aspen strand har nu varit ute på samråd och plankontoret och arkitekterna samarbetar vidare om detaljplanen.

– Det pågår ett intensivt arbete med att hantera synpunkterna och med att utveckla gestaltningen, säger Joanna Hagstedt, planchef på Lerums kommun.

De frågor som tar mest tid efter samrådet är att anpassa infrastrukturen för ett ökat flöde av människor och att hantera projektets påverkan på naturen. Området ligger  vid sjön Aspen där naturvärdena har skyddsvärde. I den bearbetade planen lämnas därför en större del av stranden fri. Den aktuella planen är också tätare och innehåller högre hus och fler lägenheter än tävlingsförslaget. Men huvudgreppet finns kvar. Bostäderna ligger på gångavstånd till tågstation och parkering och kvarteren är i sig stort sett bilfria med ett stråk som gemensam yta mellan bostäderna.

Annons

– Området är tänkt att byggas som en urban ö i naturen, bilfri och nära kommunikationer och med ett gemensamt stråk som slingrar sig genom området, förklarar Marco Pusterla.

Arkitekterna och kommunen tar tillsammans fram ett kvalitetsprogram för bland annat fasader och materialval. När detaljplanen är tagen ska ett konsortium med tre byggherrar bygga bostäderna och välja arkitekter som får stor frihet att tolka programmet.

– Vi hoppas få förtroende att rita någon del av området, säger Marco Pusterla.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel