Nyheter

UMA:s forskarutbildning underkänd

14 maj 2018

Kvaliteten på Arkitekthögskolan i Umeås forskarutbildning ifrågasätts i Universitetskanslerämbetets senaste utvärdering.
– Resultatet är inget oväntat för oss, säger Ana Betancour, rektor och professor på UMA.

Annons
Annons
Foto Ulrika Bergfors

Arkitekthögskolan vid Konstnärligt campus, Umeå universitet.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har utvärderat forskarutbildningarna vid Chalmers, KTH, LTH och Umeå universitet. Utbildningarna i Göteborg, Stockholm respektive Lund fick alla omdömet ”hög kvalitet” medan UMA i Umeå fick omdömet ”ifrågasatt kvalitet”.

Att UMA inte skulle klara UKÄ:s granskning var enligt skolledning alltså väntat.  Bakgrunden är att det så sent som i december 2016 fanns förslag från fakultetsnämnden vid Umeå universitet att lägga ner forskarutbildningen sedan fyra doktorander valt att lämna UMA och då även tre professorer slutade i samband med att deras kontrakt löpte ut. Men förslaget om nerläggning togs tillbaka och det beslutades att forskarutbildningen trots allt skulle genomgår UKÄ:s stundande utvärdering.

– Forskarutbildningen är i en omstartsfas och vi gjorde bedömningen att det var bra att få UKÄ:s respons och råd på förbättringar utifrån där vi står i nuläget, säger Ana Betancour.

Annons
Annons

Det är en icke jävig expertpanel utsedd av UKÄ som granskat kvaliteten på forskarutbildningarna. Panelen slår bland annat ner på att UMA saknar en tydlig, strategisk plan för doktorandutbildningen och uttrycker oro för hur forskarutbildningen ska klara sig när medlen från forskarprogrammet Resarc, som samtliga arkitektskolor deltagit i, upphör. Panelen efterfrågar också analys och åtgärder med anledning av tidigare konflikter som ledde till att de fyra doktoranderna valde att lämna UMA i juni 2016.

UMA ska senast den 2 maj 2019 redogöra för vilka åtgärder man vidtagit.

– Vi har ett år på oss att arbeta med den fortsatta utvecklingen av forskarutbildningen. Vi rekryterar för närvarande lektorer med en hög andel forskning i tjänsterna och vi kommer fortsätta med rekryteringar av forskarkompetent personal. Vi har redan genomfört en större förändring av grund- och masterutbildningen och nu är det forskarutbildningens tur, säger Ana Betancour.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel