Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Trots stängda byggen – amerikanska arkitekter jobbar på

Medan Sverige gett företag och individer viss frihet, har USA infört tuffa restriktioner för att hindra smittspridningen av covid-19. I de särskilt hårt drabbade delstaterna New York och Massachusetts har byggarbetsplatser stängt, arkitektkontoren ställt om till hemarbete och upphandlingarna sinat.

Cykelbanan och trottoaren tar abrupt slut. Så har det varit sedan byggstarten av hotell Hilton Garden Inn i kommunen Brookline, som angränsar till Boston och flera av Massachusetts sjukhus. På många av Storbostons gator har motortrafiken minskat drastiskt sedan Massachusetts stängt icke-nödvändiga verksamheter. Men på gatorna som omger två av hotellets sidor fortsätter motortrafiken att rusa förbi. En tredje fasad vetter mot Emerald Necklace, ett omfattande parksystem som just nu är en blommande oas och populär tillflyktsort för maskbeklädda invånare som cyklar eller promenerar längs parkens vattendrag.

Så här ska Hilton Garden Inn i Brookline se ut när det är klart.

Innanför byggarbetsplatsen är allt stilla. Genom glasfasaden skymtar metallreglar utan skivor, och bärverk utan innertak. Invigningen skulle ägt rum i september i år och just nu borde aktiviteten vara hög för att få klart allt i tid. Med anledning av covid-19-pandemin vädjade kommunen Brookline den 18 mars alla byggherrar att pausa sina projekt och den 24 mars stängde Massachusetts alla delstatens icke-nödvändiga byggen. Hotellet kommer nu stå klart tidigast i november. Cykelbanan och trottoaren kommer fortsätta vara avstängda ett bra tag till.

Hotellet är ritat av Cambridge Seven. I mitten av mars stängdes deras fysiska kontor som ligger ett stenkast från Harvarduniversitetet i grannkommunen Cambridge. Sedan dess arbetar de runt 60 medarbetarna hemifrån. När jag ringer vd Gary Johnson möts jag av en

Gary Johnson.

pigg röst. Han svarar från sitt hemmakontor i Lexington, en kommun i Storboston. Gary Johnson är fortsatt optimistisk, trots den svåra situationen. Han tycker att en ljusglimt i den nya tillvaron är mer tid med familjen, vilken han gärna lägger på matlagning och promenader med sin fru. Han är nöjd över att inga medarbetare varit sjuka eller behövt sluta. Ingen av deras beställare har avbrutit pågående uppdrag, och arbetsmängden är oförändrad.

Efter den rekordstora minskningen av de amerikanska arkitektföretagens fakturering i mars, blev minskningen i april än större enligt en rapport från American Institute of Architects (AIA). I både mars och april var minskningen störst i nordöstra USA. Antalet nya uppdrag minskade också drastiskt, vilket även Cambridge Seven märkt av. Sedan i mars har företaget endast fått in mindre uppdrag och tilläggsarbeten. Även om arbetsmängden ser rimlig ut de närmsta sex månaderna oroar sig Gary Johnson för hur det kommer att se ut om ett år.

– Det är väldigt svårt att marknadsföra våra tjänster när människor är nervösa över en ekonomisk nedgång.

Trottoaren och cykelbanan runt Hilton Garden Inn är avstängda under byggtiden.

Det finns också långt färre upphandlingar att lämna anbud på. Gary Johnson är förvånad över att de offentliga upphandlingarna i princip är obefintliga:

– Jag trodde att politikerna skulle se detta som en möjlighet att skapa infrastrukturprojekt som behövs i regionen och landet.

Inte heller privata beställare initierar nya projekt. När restriktionerna lättar tror dock Gary Johnson att uppdragen kommer bli fler, om än annorlunda:

– Jag tror det kommer bli fler renoveringar och inredningsuppdrag för social distansering, och ombyggnationer som minskar risken för smittspridning mellan människor.

Även om Cambridge Seven beviljats flera bygglov sedan mitten av mars, uttryckte flera arkitekter under ett videomöte med AIA Massachusetts i maj att lovprocessen i princip står stilla sedan kommunerna gått över till hemarbete. De befarar förseningar i sina projekt när byggena öppnar upp.

Undantagstillståndet i Massachusetts ger kommunerna rätt att skjuta upp samrådsmöten, vilket försvårar lovprocessen. Men det finns exempel på kreativa lösningar. I kommunen Sunderland har möten ordnats utomhus, dit medborgare har uppmanats ta med egen stol. I Lexington hålls möten via video. Gary Johnson tycker att dessa videomöten visat sig effektiva, även om han tror att fler hade dykt upp till ett fysiskt möte. Andra arkitekter vittnar om ökat deltagande, men anser att det finns en rättviseproblematik då alla medborgare inte har tillgång till internet.

Obligatorisk handtvätt och temperaturkontroll har införts vid bygget av Four Seasons New Orleans Hotel and Residences.

Två tredjedelar av byggfirmorna uppgav i början av maj att byggherrar stoppat pågående eller planerade byggen runt om i USA på grund av covid-19, enligt en undersökning av Associated general contractors of America. Firmor i nordvästra USA uppgav att hela fyra femtedelar av byggena stoppats, oftast på grund av delstaternas eller kommunernas förbud mot icke-nödvändig verksamhet. För USA som helhet var den vanligaste orsaken i stället byggherrens oro för spridning av viruset på byggarbetsplatsen, följt av byggherrens förväntan om minskad efterfrågan. För att minska smittspridning har nya rutiner införts på de byggen som fortsatt vara öppna eller som har återöppnat. På ett av Cambridge Sevens projekt i New Orleans har obligatorisk handtvätt och temperaturkontroll införts.

Sedan den 18 maj får byggarbetsplatser öppna igen i Massachusetts. I kommunen New York får byggarbetsplatser börja öppna sedan den 8 juni. Både Massachusetts och New York har dock infört nya krav på smittspridningsåtgärder, såsom social distansering.

– Jag misstänker att det kommer att sakta ner takten på byggena något, men jag tror vi kommer hitta sätt att hantera det, säger Gary Johnson.

I USA ingår ofta platsbesök i arkitektens uppdrag. Med rädsla för att bryta kontrakt har vissa arkitekter fullföljt besöken på byggen som fortgår. Cambridge Seven har däremot beslutat att inte besöka byggen alls. I stället har de ökat antalet telefon- och videomöten samt granskningen av bilder från byggarbetsplatsen. Gary Johnson tror att allt kommer gå tillbaka till hur det var innan covid-19, men att det kommer ta tid – kanske år.

– Det kommer se väldigt annorlunda ut de kommande åren. Fler kommer vilja arbeta hemifrån, åtminstone deltid, och fler byggarbetsplatser kommer använda digitala plattformar. Jag tror samtidigt att människor är väldigt sociala. Vi kommer vilja resa igen så att vi kan se saker med våra egna ögon.

Arkitektföretagen i USA sysselsätter nästan 200 000 personer. Till skillnad från i Sverige är arkitekttiteln skyddad i USA, och arkitektlicensen gäller per delstat. I Massachusetts har totalt drygt 7 500 arkitektlicens och i New York nästan 20 000. Därtill finns ett stort antal med arkitektexamen, som inte är licensierade i USA.

Lloyd Helen.

En av dem är Lloyd Helen, som arbetar på Cooper Robertson i New York. Även för Lloyd Helen är arbetsmängden oförändrad och Cooper Robertson har lyckats behålla alla medarbetare sedan covid-19-utbrottet. Arkitektkontoret med runt 35 medarbetare valde att införa hemarbete redan innan New York stängde alla icke-nödvändiga arbetsplatser. Att börja jobba hemifrån har inte varit den svåraste omställningen för Lloyd Helen. Det har i stället varit utegångsförbudet, som gällde till den 28 maj. Sedan början av mars jobbar han vid sitt köksbord, där han också sitter när jag ringer upp. Bakom honom på den vita väggen hänger färgprover i nyanser av grått.

Cooper Robertson hade ingen policy kring hemarbete innan covid-19-utbrottet. Lloyd Helen tycker att det är positivt att branschen nu tvingats utveckla användandet av digitala lösningar. Han tycker att övergången till hemarbete varit smidig och upplever inte att produktiviteten gått ner.

– Beviset finns i vad vi har gjort de senaste månaderna. Det går inte att argumentera att hemarbete inte fungerar när vi fortfarande producerar och uppdrag fortskrider effektivt, säger Lloyd Helen.

Lloyd Helen tror att hemarbete kommer att bli vanligare framöver och att det kommer efterfrågas på arbetsintervjuer. Samtidigt tycker han att det finns ett stort värde i kontorskultur, särskilt i New York där många bor i små lägenheter.

Även Gary Johnson upplever att övergången varit smidig. Produktiviteten har inte minskat och han har överraskat sig själv med att vara mer effektiv när han arbetar hemifrån.

– Tidigare gillade vi inte hemarbete. Vi kände att det vi gör kräver mycket samarbete och diskussion, att sitta tillsammans, skissa och komma på idéer. Vi har dock upptäckt att vi kan göra det mesta rätt bra på datorn. Det har varit en ögonöppnare, säger Gary Johnson.

Fysiska kontor fick återöppna den 1 juni i Boston och redan den 25 maj i övriga Massachusetts, om än bara med 25 procents kapacitet. Cambridge Seven planerar nu återöppningen av det fysiska kontoret. Medarbetare kommer till en början vara där varannan vecka. De kommer ha maskkrav och begränsa antalet deltagare i mötesrummen. Alla dörrar kommer stå öppna så att ingen behöver ta i handtag.

Efter den första fasen av återöppning i New York den 8 juni kommer det ta minst två veckor innan den andra fasen införs. Då kommer bland annat fysiska kontor få öppna igen. Lloyd Helen tror att det kommer dröja längre än så innan alla återgår till att jobba på Cooper Robertsons fysiska kontor. Tills vidare fortsätter arbetet från köksbordet.

Mer att läsa