Nyheter

Trendbrott: Arkitektföretagens omsättning och lönsamhet minskar

2 december 2020

Från att stadigt ha ökat de senaste fem åren, har arkitektföretagens omsättning minskat. Det visar Sveriges Arkitekters branschrapport för 2020 som släpps i dag.

Annons
Foto Istock

Sveriges Arkitekter presenterar sin årliga branschrapport i dag onsdag.

Tobias Olsson. Foto: Joel Nilsson

– Det har aldrig varit svårare att göra en branschrapport; läget är så osäkert och det har slagit väldigt olika för olika företag. Det är svårt att analysera siffrorna men det är ett trendbrott att omsättningen minskar, liksom lönsamheten, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Arkitektföretagens omsättning var 10,8 miljarder kronor 2019, vilket är en minskning från året innan då omsättningen var 11,1 miljarder. Prognosen för 2020 är 10,2 miljarder.

Annons

– Det som också sticker ut är att arbetslösheten är den största på 15 år med 3,8 procent i oktober. Samma tid förra året var siffran 1,8 och vi vet ännu inte vart vi kommer att hamna, säger Tobias Olsson.

I branschrapporten presenteras även resultatet från den årliga arvodes- och sysselsättningsenkät som förbundet genomfört. Den visar att de genomsnittliga timarvodena inte har ökat och att arkitektföretagens beläggningsgrad har minskat sedan pandemin bröt ut. Enkäten visar också att en majoritet av företagen räknar med att låta antalet anställda vara oförändrat eller minskat. Men 17 procent av företagen som svarat på enkäten uppger att de planerar att öka antalet anställda. De flesta av dessa företag finns bland dem med mellan sex och 50 anställda.

– Det är uppenbart att pandemin slagit väldigt olika. Det går inte att säga att det generellt går sämre för de större företagen men enkäten visar att de mindre företagen, framför allt de med färre än 20 anställda, är mer optimistiska, säger Tobias Olsson.

På grund av osäkerheten på marknaden, ligger tyngdpunkten i årets branschrapport inte på siffrorna och statistiken. En stor del innehåller texter med reflektioner från elva branschföreträdare som också kommer att diskuteras vid ett seminarium.

– Vi vill inspirera och öka förståelsen för att branschen behöver ställa om för att behålla konkurrens- och livskraft. Företagen behöver se över sin affär med tanke på det som sker i omvärlden. Förutom pandemin handlar det om digitaliseringen och klimatkrisen, säger Tobias Olsson.

Branschrapporten finns att läsa här, på Sveriges Arkitekters hemsida.

Annons

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel