Nyheter

Topia ritar nya torget i Motala

4 april 2019

Topia landskapsarkitekter i Stockholm vann den inbjudna projekttävlingen om en ny gestaltning av Stora torget i Motala.
– Vi har lagt ner mycket engagemang i den här tävlingen och skapat ett torg som vi själva skulle vilja besöka och vara på, säger Martha Hedin, en av lagmedlemmarna.

Annons
Illustration Topia landskapsarkitekter

Topias vinnarförslag heter Sjöstadens gröna sluss. Stora torget i Motala ska även i fortsättningen fungera för stora evenemang som Vätternrundan och för vardaglig aktivitet med torghandel.

Efter medborgardialog önskade Motala kommun ett lummigare, trivsammare och vackrare torg. Och enligt tävlingsjuryn är det Topia landskapsarkitekters förslag som bäst lever upp till den visionen. Övriga tävlande var WSP, Tengbom och Ekologigruppen.

Topias förslag till omdaning av torget innehåller bland annat raka dagvattenkanaler och ett porlande vattenspel som ska anknyta till Göta kanal, trädrader som förstärker torgets solfjäderform och nya trappor och sittmurar kring statyn av Baltzar von Platen, Göta kanals grundare.

– Vi vill utveckla platsen med respekt för historien men utan att det blir musealt – ett levande förhållningssätt till historien som också handlar om återbruk, att använda och utveckla det som finns på platsen istället för att göra allt nytt, säger Martha Hedin.

Annons

Statyn av Baltzar von Platen omges av vattenspel, nya trappor och sittmurar. Illustration: Topia landskapsarkitekter

Förutom att vinnarförslaget är det som mest tar fasta på Motalas historia och världsarvet Göta kanal, lyfter juryn att dagvattenhanteringen är en av dess stora styrkor.

”Kombinationen av rännor och nedsänkta planteringsytor medför att torget kommer att kunna ta hand om mycket stora volymer dagvatten, samtidigt som vattnet i sig är ett tilltalande inslag på torget”, skriver juryn i sitt utlåtande.

– Vi jobbar med dagvattenhantering i alla våra projekt, att det inte bara ska vara en teknisk lösning utan tillföra platsen något och dessutom pedagogiskt visa hur vi måste anpassa oss till klimatförändringar med större nederbörd och även torka, säger Martha Hedin.

Juryn uppskattar också hur vegetationen används för att skapa mikroklimat, årstidsvariation och en uppdelning av torget i mindre rum. Även tillgängligheten lyfts fram. Förslaget är att släta hällar placeras längs utvalda stråk i den återvunna smågatstenen från dagens torg och att låga och sittvänliga terrasser tar upp höjdskillnader.

Mer i vinnarförslaget: Trädplantering i sydvästra delen av torget för att dämpa vinden från Vättern. Ett tillgängligt, slätt huvudstråk diagonalt över piazzans gatsten. Entrérum med cykelparkering i nordväst och sydost.  Solhörn i nordost. Upphöjd gräsyta i öster. Speakers circle och dansbana i väster. Regnpark i väster. Perennplanteringar. Illustration: Topia landskapsarkitekter

Annons

Vinnarteamet från Topia, Jenny Forslund, Katja Andersson Teleman, Erik Hansén, Marion Porte och Martha Hedin, fick vid prisutdelningen i Motala på tisdagkvällen ta emot blommor och en guldpläterad Baltzar von Platen-staty.

– Vi har precis flyttat vårt kontor så statyn får stå bland flyttkartongerna så länge. Den bästa vinsten är förstås att vi får projektera. Det är nu det börjar på riktigt. Styrkan i vårt förslag är att vi tänkt igenom helheten och att den är genomförbar. Det kommer att hjälpa oss att hålla ihop den vinnande idén hela vägen, säger Martha Hedin.

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel