Nyheter

Titlar och medlemsavgifter heta frågor på stämman

26 november 2018

En utredning om att slopa medlemstitlarna och en avvärjd höjning av medlemsavgiften för studenter är några av resultaten från Sveriges Arkitekters stämma som hölls i Stockholm 24–25 oktober.

Annons
Foto Jonas Mellqvist

Fokuserat under första dagen på Sveriges Arkitekters stämma 2018 som hölls på IVA i Stockholm.

Arkitekternas medlems- och yrkestitlar var en stor fråga redan på Sveriges Arkitekters stämma för två år sedan och sedan dess har förbundets styrelse utrett frågan.

Resultatet från årets stämma är att styrelsen nu ska ta fram ett förslag till beslut som innebär att medlemstitlarna tas bort, det vill säga den del av titeln som anges ”MSA”. Samtidigt ska styrelsen fortsätta att utreda utvecklingen av yrkestitlarna för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter respektive planeringsarkitekter, det vill säga den del av titeln som idag har benämningarna ”SAR”, ”SIR”, ”LAR” eller ”FPR”.

Förslaget om slopade medlemstitlar ska vara klart till nästa stämma år 2020, liksom rapporteringen från det fortsatta utvecklingsarbetet.

Annons

Stämman beslutade även om höjda medlemsavgifter, från 300 till 330 kronor i månaden för en ordinarie medlem. Avgiften kan även komma att höjas med upp till sex procent vid en eventuell lågkonjunktur. Styrelsen motiverar höjningen bland annat med att förbundet växer och med det ökar arbetet med förbundets medlemsrådgivning.

Förslaget var att även medlemsavgiften för studenter skulle höjas med 15 kronor, till att bli 40 kronor i månaden. Här tog dock My Starbrink, ordförande för studenterna inom förbundet, till orda. Hon tryckte på att en avgiftshöjning skulle försvåra möjligheten att rekrytera studenter och jämförde avgiften med andra Saco-förbund.

– Det här är enstor grej. Med den här höjningen kommer vi gå upp på en förstaplats i jämförelse, förklarade hon.

My Starbrink, ordförande Sveriges Arkitekter Studenterna. Foto: Jonas Mellqvist

My Starbrink fick gehör för sina synpunkter, vilket ledde till att den förslagna höjningen röstades ner. Avgiften för studenter kommer alltså även i fortsättningen att vara 25 kronor i månaden.

I övrigt ägnades en stor del av stämman åt de 38 motioner som inkommit från medlemmarna. Bifall fick bland annat flera motioner som handlade om ökad närvaro i Malmö och Göteborg. Stämman beslutade också att arbetet med att synliggöra inredningsarkitekterna i förbundet ska växlas upp samt att markansvisningstävlingar ska ingå i Sveriges Arkitekters arbete med arkitekttävlingar. Det fattades även beslut om att förbundets kansli ska ta fram en kommunikationsstrategi, med tillägget att budskap om god arkitektur ska spridas i digitala kanaler.

Annons

Stämman godkände också valberedningens förslag till ny styrelse för förbundet. Ny ordförande är arkitekt Tatjana Joksimović.

Stämman beslutade också att minska antalet ledamöter i styrelsen från tretton till elva. Minskningen av antalet styrelsemedlemmar sker dock först vid nästa stämma 2020.

NY STYRELSE FÖR SVERIGES ARKITEKTER:

Ordförande:

Tatjana Joksimović (nyval), arkitekt SAR/MSA, planchef på Länsstyrelsen i Stockholm.

Vice ordförande:

Fredrik Drotte (omval i styrelsen, nyval som vice ordförande), arkitekt MSA, affärsområdesansvarig stadsutveckling på ÅWL arkitekter.

Annons

Ledamöter:

Anna Leonsson (nyval), arkitekt SAR/MSA, uppdragsansvarig arkitekt på Sweco architects.

Björn Ekelund (nyval), arkitekt SAR/MSA, lektor i arkitektur vid LTU samt planerare/arkitekt och delägare i Warm in the winter.

Caroline Dahl (nyval), planeringsarkitekt FPR/MSA, verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium och doktorand i landskapsarkitektur.

Johan Casselbrant (nyval), arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt och kreativ ledare på Kanozi arkitekter.

Maja Olsson (nyval), student, börjar masterprogram på KADK i höst.

Annons

Sara Persson (nyval), inredningsarkitekt MSA, inredningsarkitekt på Tengbom.

Jesús Azpeitia (omval), arkitekt SAR/MSA, kreativ ledare på Tengbom och adjunkt på KTH.

Karin Ahlzén (omval), arkitekt SAR/MSA, projektchef för Fokus Skärholmen, Stadsledningskontoret Stockholms stad.

Liv Sonntag (omval), landskapsarkitekt LAR/MSA, landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen Göteborg Stad.

Magnus Lindgren (omval), arkitekt SIR/MSA, inredningsarkitekt på White arkitekter.

Mårten Setterblad (omval), landskapsarkitekt LAR/MSA, driver SWMS arkitektur med Sofia Westerlund.

Annons

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel