Nyheter

Tengbom varslar 12 anställda

7 mars 2019

Igår eftermiddag lade Tengbom arkitektkontor ett varsel gällande 12 anställda på Stockholmskontoret. Arkitekter och byggnadsingenjörer kan bli berörda om uppsägningar behöver göras.

Annons
Foto Tengbom

De anställda på Tengbom i Stockholm meddelades igår av vd Johanna Frelin att ett varsel läggs för 12 tjänster.

Ett varsel lades igår hos Arbetsförmedlingen för 12 tjänster på Tengboms stockholmskontor. Personalen fick beskedet under ett möte tidigare samma dag, samt via mejl och telefonsamtal.

– Det är förstås en dämpad stämning. Vi ska försöka skynda på den här processen nu, säger Johanna Frelin, vd på Tengbom.

Hon uppger att anledningen till varslet är att marknaden generellt har mattats av.För Tengbom i Stockholm handlar det också om att flera stora projekt är avslutade och har levererats.

Annons

– Det har varit en tuff period. Vi har haft färre projekt och en betydligt kortare planeringshorisont det sista året. Vi har sett över hur vi kan optimera verksamheten för att undvika uppsägningar men vi ser nu en övertalighet bland arkitekter och byggnadsingenjörer.

Varslet har föregåtts av diskussioner med den lokala klubben och förhandlingar ska nu ske med fackliga parter, Sveriges Arkitekter och Unionen, för att se över vilka befattningar och vilka personer som berörs. Först därefter kan uppsägningar göras.

– Vi har sett över detta länge och noga så vi ser att uppsägningar kommer behöva göras och tror inte att vi kommer att dra tillbaka varslet. Vi hoppas att vi har besked inom ett par veckor, säger Johanna Frelin.

Tengbom i Stockholm har anställt under 2017 och 2018 på de områden som går bra. Just nu annonserar Tengbom efter arkitekter för tjänsterna som affärsområdeschefer över Stadsutveckling och Kommersiella fastigheter, uppdragsansvariga arkitekter för kontorsmiljöer och lärmiljöer samt en restaureringsarkitekt.

Med anledning av varslet skriver styrelsen för den lokala fackklubben på Tengbom i ett mejl: ”Med tanke på marknadsläget i stort har det funnits en viss medvetenhet om att arbetsbrist skulle kunna uppstå även på Tengbom. Gårdagens besked från kontorsledningen om lagt varsel har naturligtvis ändå skapat oro bland medarbetarna och vi försöker efter bästa förmåga att stötta våra medlemmar. Vi i fackklubben Sveriges Arkitekter/Sveriges Ingenjörer har i samverkan med Unionen inlett MBL-förhandlingar, med stöttning av förbundsjurist/ombud från fackklubbarna centralt. Det vi ser som högsta prioritet är att processen sker korrekt och med största respekt för medarbetarna.”

Vad innebär det att bli varslad?

Varsel är en förvarning om att det kan komma att bli uppsägningar. Innan en arbetsgivare varslar om uppsägningar ska de förhandla med den fackliga organisationen. Ett varsel i sig är ingen uppsägning – det är först när du tar emot en skriftlig uppsägning som du är uppsagd. Enligt lagen måste en arbetsgivare som ska säga upp fler än fem anställda även varsla till Arbetsförmedlingen.

Annons

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel