Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Sweco rekryterar arkitekter till Luleå

Sweco architects ska starta upp en arkitektverksamhet i Luleå.
– Vi har påbörjat rekryteringen och räknar med att vara i gång med verksamheten efter sommaren, säger Ulla Bergström, vd på Sweco architects.

Sweco har inte haft någon arkitektverksamhet i Luleå sedan 2001 då man lade ner den verksamhet som från början utgjordes av NAB arkitekter och ingenjörer med cirka 300 konsulter, ett företag som köptes upp av FFNS som senare blev Sweco.

Beskedet om Sweco artchitects satsning i Luleå kommer en kort tid efter att konkurrenten Tengbom gick ut med nyheten att företaget köper upp Luleå-baserade MAF arkitektkontor som har 50 anställda.

– Det är en viktig markering att två av de största arkitektverksamheterna i Sverige satsar i norr. Skillnaden är att vi ska bygga organiskt från grunden medan de etablerar sig genom förvärv. Och med vår inriktning på stadsbyggnad kompletterar vi med något som tidigare inte finns på orten, säger Ulla Bergström.

Enligt Ulla Bergström handlar den nya arkitektverksamheten initialt om cirka fem medarbetare som kommer att starta upp arkitektstudion och ansluta till Swecos befintliga teknikkonsultkontor i Luleå. På sikt räknar hon med att det ska bli en grupp om tio arkitekter.

– Det är en utmaning att rekrytera på orter som inte har någon arkitektutbildning men i Luleå finns en civilingenjörsutbildning med arkitekturinriktning och vi ser fram emot att samarbeta med universitetet och att rekrytera talanger. Vi tror också att vi lyckas med nya möjligheter att arbeta flexibelt och en allmän trend att många återvänder till sina hemorter, säger Ulla Bergström.

Liksom Tengboms vd Jan Mattsson gör hon bedömningen att norra Sverige nu är den hetaste marknaden utöver de tre storstadsregionerna. Ulla Bergström nämner grön omställning, hemflyttningen, den växande turistnäringen och en industrietablering som kräver att kommuner och företag i norr kan locka rätt kompetens.

– Vi tänker satsa på stadsutveckling, att stötta kommuner och företag i tidiga skeden, säger Ulla Bergström.

Mer att läsa