Nyheter

Sveriges Arkitekter gör om priserna

28 mars 2019

Styrelsen för Sveriges Arkitekter har beslutat att förändra samtliga arkitekturpriser och Bostad- respektive Villapriset försvinner i nuvarande form.
– Vi har kommit fram till att vi ska ha färre arkitekturpriser som vi delar ut själva, säger Tatjana Joksimović, styrelseordförande.

Annons
Foto Jonas Malmström

Arkitekturpriserna förändras till nästa år, meddelar styrelseordförande Tatjana Joksimović.

Sveriges Arkitekters styrelse möttes på onsdagen och fattade en rad beslut gällande framtiden för arkitekturpriserna. Bakgrunden är att styrelsen under två års tid låtit utreda nuvarande priser och jämfört utformningen med arkitekturpriser hos nordiska grannorganisationer och i ytterligare ett par länder.

– Det har varit en bred process som inkluderat prisjuryer, akademierna och en extern konsult, säger Tatjana Joksimović och fortsätter:

– Vi har kommit fram till att hållbarhet, jämställdhet och mångfald samt kulturmiljöfrågor ska adresseras i varje pris vi ger fram över. Vilket är i linje med målen som årsstämman beslutade om i november.

Annons

Stadgarna och instruktionerna för samtliga priser kommer därför att ses över och målsättningen är att minska antalet priser som delas ut under Arkitekturgalan. Klart står att varken Villapriset, som legat vilande, eller Bostadspriset har tilldelats en jury för i år och att de försvinner i sin nuvarande form till nästa gala. Tatjana Joksimović förklarar att man nu undersöker nya former att prisa exempelvis bostäder eller lärmiljöer.

– Vi ska se över hur vi kan öka vårt samarbete med andra relevanta aktörer för att dela ut priser kring mer specifik arkitektur.

Ramarna för kritikerpriset kommer att omformuleras, med målsättningen att vidga priset till att innefatta personer som inte är renodlade kritiker.

Styrelsen har även delegerat till Sveriges Arkitekters kansli att undersöka hur ett pris för att uppmärksamma en livsgärning eller särskilda initiativ skulle kunna utformas. En annan aspekt av omgörningen är att Sveriges Arkitekter ska underlätta för lokalföreningarna att dela ut egna priser.

Varför vill ni förändra priserna på det här sättet?

– Det handlar om att tydliggöra syftet med priserna, vilket är att stärka arkitekturen och arkitekten. Då behöver vi modernisera och uppdatera stadgarna och instruktionerna till dagens och framtidens förutsättningar.

Annons

Tatjana Joksimović slår fast att förändringen inte har någon koppling till den debatt som följt av årets priser.

– Styrelsen lägger sig inte i bedömningar och juryer arbetar helt självständigt. Vi recenserar heller inte pristagare.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel