Nyheter

Svensk-brittiskt samarbete ledde till seger på Gotland

29 juni 2020

Ett internationellt team lett av det svenska kontoret In Praise of Shadows vann den inbjudna arkitekttävlingen om Gotlandshems nya huvudkontor i Visby.

Annons
Illustration IPOC

Vinnarförslaget för Gotlandshems nya huvudkontor har mottot Välkummen haim.

– Lika kul som att vi har vunnit är att vi har ett så bra team som vi nu ska jobba vidare med, säger Fredric Benesch på In Praise of Shadows apropå segern på Gotland.

Samarbetet med det brittiska arkitektkontoret Waugh Thistleton och det svenska landskapsarkitektkontoret Land var redan etablerat då de tre kontoren arbetar tillsammans i ett bostadsprojekt på Årstafältet i Stockholm.

– Vi känner att vi har en ömsesidig grundsyn på arkitektur, till exempel när det gäller hållbarhet och träbyggnad. Och vi sympatiserade med Gotlandshems tävlingsuppgift som var en blandning av specifika önskemål och ett sökande efter allmännyttans framtida roll, säger Fredric Benesch.

Annons

Det kommunala bolaget Gotlandshem planerar att bygga ett nytt huvudkontor med ytor för egen verksamhet, uthyrningsbara verksamhetslokaler, kontorshotell och korttidsboende i den nya stadsdelen på det tidigare militära A7-området i utkanten av Visby. Tanken är att den nya byggnaden ska bli en mötesplats för bolagets verksamhet runt om i regionen.

Juryn föll för vinnarteamets förslag av flera anledningar.

”Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar till den framväxande stadsdelen”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Gården är en nod för alla delar av verksamheten och består av tre delar: Torgytan, Trädgården och Terrassen. Uthyrningsbara lokaler och kontor är placerade i en fristående länga i anslutning till gården. De tillfälliga bostäderna står i nära relation till både gården och gatan. Illustration: IPOC

Juryn gillar också gestaltningen med de speciella gavlarna.

”Gavelmotivet med sin speciella profil ger platsen identitet. Silhuetten som ges av lanterninen ger ett karaktärsfullt uttryck till gavelfasaderna som med sadeltak utan taköverhäng också framstår som förankrade i lokal byggnadstradition”, skriver juryn.

Annons

Fredric Benesch säger att de ganska snabbt landade i att en gårdsbildning var ett bra sätt att få ihop önskemålen om en inbjudande byggnad och plats som samtidigt innehåller även mer privata ytor både utomhus och inomhus.

– Vi har velat skapa en plats snarare än en symbolbyggnad men ändå varit måna om att byggnaden ska få en egen identitet, på gränsen mellan staden och det öppna landskapet, säger Fredric Benesch.

Den indragna fasaden bildar arkader som ger väderskyddade entrésituationer och sittplatser under tak. Fasaden är uppbyggd av 2,4 meter breda moduler utformade som ett system av olika fyllningar: täta, glasade eller öppningsbara. Kafé och entré är uppglasade och medger genomblickar från både gata och gård. Illustration: IPOC

teamet bakom vinnarförslaget:

In Praise of Shadows genom Fredric Benesch, Katarina Lundeberg, Tobias Thiel och Björk Tryggvadottir.

Waugh Thistleton Architects genom Andrew Waugh, Kirsten Haggart, Julen Perez, Ana Lourenco, lsobel Fraser och Cass Golding.

Land arkitektur landskapsarkitekter genom Alf Orvesten, Camilla Doms och Siri Allard.

Annons

I teamet ingår även Bjerking genom Markus Lagerwall (konstruktion) samt Johanna Fredén och Hongling Liu (livscykelanalys) och WRS genom Daniel Stråe (dagvatten).

 

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel