Nyheter

Studenterna vill nå fler

19 mars 2019

Styrelsen för den nya studentorganisationen är på plats och siktar nu på att driva miljöfrågor, studentbostäder och nå fler arkitektstudenter.
– Vi ska bli bättre på att kommunicera och försöka aktivera studenter ute på skolorna, säger Ella Rydmark, ordförande.

Annons
Foto Max Sohl Stjernberg

Johannes Henriksson, Ella Rydmark, Daniel Olsson, Sara Harlin och Pontus Wirf utgör arkitektstudenternas nya styrelse.

Studenterna, Sveriges Arkitekters studentorganisation, hade i helgen sitt första styrelsemöte med den nya styrelsen. 13 personer har blivit 5 sedan Studenterna förminskade styrelsen och förändrade arbetssättet i organisationen.

De bakomliggande orsakerna till minskningen av antalet styrelseledamöter är flera.

– De tidigare styrelsemötena blev mer ett informationsmöte och det gick åt alldeles för mycket tid och resurser till helt fel saker, så som att boka och betala resor för styrelsen, säger Ella Rydmark, ny ordförande och student vid Alnarp som även deltagit i 2017 års styrelse.

Annons

Utöver Ella Rydmark består styrelsen av studenter från ytterligare fyra lärosäten: Pontus Wirf, vice ordförande från BTH; Sara Harlin, sekreterare från Ultuna; Johannes Henriksson, kassör från UMA; Daniel Olsson, kommunikatör från LTH.

Styrelsen fick ett tydligt medskick från årsmötet om att prioritera miljöarbetet – där den årliga studentresan inte längre ska gå med flyg. Studenterna kommer även driva frågor om studentbostäder och formalisera ansökningsprocessen för projektpengar. Men första målet för styrelsen är att få den nya organisationen på plats.

– Vårt fokus ligger främst på att få igång arbetet, snarare än att driva enskilda frågor. Arkitektstudenter har inte haft ett långsiktigt politiskt arbete tidigare, utan det har hängt på varje års styrelse och vad som var viktigt för dem. Här vill vi förankra vilka frågor vi som organisation tycker är viktiga, för att sedan kunna driva dem under lite längre tid, säger Johannes Henriksson.

Då samtliga skolor inte längre är representerade i styrelsen kommer Studenternas styrelsemöte förläggas i anslutning till någon av arkitektskolorna. En annan åtgärd för att öka utbytet är att man introducerat nätverksträffar med lokalordförandena och vice ordförandena och börjat använda appen Slack för att kommunicera med dem.

En annan plan som styrelsen tänker arbeta med är att särskilja Studenterna från Sveriges Arkitekter och göra organisationen tydligare.

– Det finns redan en grafisk profil framtagen för oss som vi tänker använda, sedan ligger vår verksamhet i nuläget under olika flikar på hemsidan och planen är att samla vår aktivitet för att göra det tydligare för mottagarna, säger Daniel Olsson.

Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel