Nyheter

Störst anslag till Konstfack-projekt

2 oktober 2018

Ett nytt konstnärligt forskningsprojekt inriktat på interiörer har vunnit Vetenskapsrådets gillande. Myndigheten delar därför ut över fem miljoner kronor i bidrag, det största under perioden.

Annons
Foto Hironori Tsukue

Projektet Interiörens fråga – En levande interiör kommer att kombinera hantverk med digital teknologi.

Projektet Interiörens fråga – En levande interiör kommer att titta på hur interiörer förändras över tid. Lektor Einar Rodhe och professor Ulrika Karlsson leder projektet som nu belönats med ett rejält anslag på 5 121 000 kronor.

– Vare sig vi som formgivare vill det eller inte så påverkas en interiör i högsta grad av dem som lever i den och det här projektet kommer att bejaka detta. Rumsligt kan vi läsa en interiör med dess alla möbler och objekt som ett landskap i ständig förändring, säger Einar Rodhe.

Einar Rodhe.

Annons

Forskningsgruppen kommer både koncentrera sig på det snabba perspektivet, till exempel hur en möbel flyttas runt i ett rum. Men de intresserar sig också för det längre perspektivet: hur något som var tänkt för en sak i slutändan kan få en annan betydelse.

– Jag tycker återbruk är högintressant ur ett gestaltningsperspektiv. I och med att det utmanar idéen om en helt sammanhängande formgivning av en enskild upphovsman till förmån för kollage och diversitet, säger Einar Rodhe.

Forskningsgruppen ska jobba med projektet under perioden 2019–2021 och kommer bland annat att använda sig av en serie fallstudier som tar hjälp av 3D-skanning och inspelning av rörelser.

– Vi ska sedan forska vidare genom praktiknära gestaltningsprocesser, säger Einar Rodhe.

Ulrika Karlsson.

Pengarna är det största belopp som Vetenskapsrådet delar ut till konstnärlig forskning under den här perioden.

Annons

– Det känns jättekul att det har uppmärksammat vårt projekt. Deras bidrag skapar utrymme och arbetstid för oss och innebär att vi har möjlighet att fördjupa vår forskning genom att arbeta aktivt i Konstfacks verkstäder och labb, säger Einar Rodhe.

Projektet har sin hemvist på konstfack men genom projektgruppen representeras också KTH och Chalmers. Övriga deltagare är Cecilia Lundbäck, Daniel Norell och Veronica Skeppe.

Author no image

Anton Andersson

Gå till nästa artikel